Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Savrupmāju apkure un ventilācija"
Nosaukums angļu valodā "Heating and ventilation for single family buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Anatolijs Borodiņecs
Recenzents Uldis Pelīte
Anotācija Diplomdarbā aprakstīta ventilācijas un apkures sistēma un tās īpatnības. Teorētiskais izklāsts ir atspoguļots izvēlētās savrupmājas ventilācijas un apkures sistēmas aprēķinā. 1. daļā ir aprakstīts par siltuma zudumu aprēķiniem caur ēkas norobežojošajām konstrukcijām, kā arī ņemot vērā papildus vēja ietekmi un ēkas novietojumu attiecībā pret debess pusēm. 2. daļā ir apskatīts apkures un tās svarīgākās sistēmas sastāvdaļas, kā apkures katls, radiatori, cirkulācijas sūkņi, izplešanās tvertnes un to izvēlei nepieciešamie aprēķini. 3. daļā ir aprakstīta ventilācijas sistēmas projektēšana, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Darbā ir apskatīts, kā veikt aerodinamisko aprēķinu ventilācijas gaisa vadiem. Vienlaikus dots neliels ieskats par siltuma atgūšanas iespējām, izmantojot rekuperatorus ventilācijas sistēmās. 4. daļā ir izstrādāts ūdens apkures sistēmas un mehāniskās nosūces ventilācijas sistēmas projekts izvēlētai savrupmājai.Ventilācijai ir aprēķināti nepieciešamie gaisa daudzumi, ņemot vērā Latvijas būvnormatīvu prasības, kā arī veikts aerodinamiskais aprēķins. Savrupmājas apkures projektam ir veikti nepieciešamie apkures sistēmas elementu aprēķini – cauruļvadu lielums, apkures katla jauda, cirkulācijas sūkņa tehniskie rādītāji un izplešanās tvertnes nepieciešamais tilpums. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, kas sastāda 62 lapas bez pielikumiem. Darbā iekļauti septiņi rasējumi.
Atslēgas vārdi savrupmāja, apkure, ventilācija
Atslēgas vārdi angļu valodā single family buildings, heating, ventilation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 12:56:55