Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Drošu piegāžu ķēžu analīze un kontroles risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Secure Supply Chain and Control Solutions”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis,
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Anotācija Anotācija Maģistra darbā „Drošu piegāžu ķēžu analīze un kontroles risinājumi” autors pēta drošu piegāžu ķēžu darbību, kas balstīta uz četriem galveniem pamatprincipiem: iepriekšējas informācijas pieejamība jeb principa par kopsavilkuma deklarāciju ieviešanu; riska pārvaldības principa ieviešanu; kontroles pasākumu veikšana pēc saņēmējvalsts pieprasījuma un atzīto komersantu principa ieviešanu. Palielinoties terorisma draudiem arvien nozīmīgāku lomu draudu novēršanai ieņem muitas dienests, kuram papildus jau esošajām funcijām ir pienākums rūpēties par sabiedrības drošību, kas saistīts ar starptautisko tirdzniecību. Maģistra darba galvenais mērķis ir izvērtēt, cik droši ir starptautiskie preču sūtījumi, izmantojot drošas piegādes ķēdes. Pētāmā tēma ir apskatītā globāli, par pamatu ņemot Pasaules muitas organizācijas un Eiropas Savienības saistošos muitas normatīvos aktus. Pētījuma rezultātā autors ir nonācis pie secinājuma, ka drošas piegādes ķēdes uz doto brīdi darbojas gadījumos, kur starptautiskos preču pārvadājumus veic uzņēmumi, kuri nodrošina visu piegādes ķēdi. Savukārt pārējos gadījumos drošas piegādes ķēdes nevar garantēt tām paredzētos uzdevumus. Maģistra darbā izstrādātie priekšlikumi drošu piegāžu ķēžu darbības uzlabošanai un veicināšanai būtu par iemeslu veikt globālas izmaiņas šā principa ieviešanai, kas skartu muitas darbību daudzās valstīs un uzlabotu starptautisko sūtījumu un sabiedrības drošību. Darba apjoms 80 lpp, kas sastāv no 3 nodaļām. Darbā izmantoti 5 attēli un 5 tabulas.
Atslēgas vārdi Drošu piegāžu ķēžu analīze un kontroles risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Secure Supply Chine and control solutions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 11:56:02