Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Nosūces gaisa siltuma atgūšana ģimenes mājās"
Nosaukums angļu valodā "Exhaust air heat recovery in single family buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Anatolijs Borodiņecs
Recenzents Agris Ikaunieks
Anotācija Sakarā ar nemitīgi augošām cenām uz energoresursiem, enerģijas ekonomija katru dienu kļūst arvien aktuālāka. Transmisijas siltuma zudumi caur sienām un logiem parasti sastāda ap 50% no ēkas kopējiem siltuma zudumiem, atlikušo daļu - 50%, ieņem ventilācijas siltuma zudumi, savukārt no 50% līdz pat 95% no zudumiem caur ventilācijas sistēmu var būt saglabāti un nodoti atpakaļ ēkā. Diplomdarbā pirmajā daļā ir apskatīta ventilācijas sistēma: galvenās sastāvdaļas, nosacījumi cilvēka komforta nodrošināšanai, siltuma un kaitīgie izdalījumu, to avoti. Ir analizēti LBN un LVS, kas nosaka minimālu gaisa apmaiņas biežumu un gaisa daudzumu dažādām telpām un to kategorijām. Otrajā daļā ir analizēti nosūces gaisa siltumenerģijas atgūšanas veidi, katra atgūšanas veida darbības princips, to priekšrocības un trūkumi, drošība un ilgmūžība, kā arī pielietojums dažādās ēku grupās. Trešajā, projektu daļā, ir izstrādāts ventilācijas sistēmas projekts 178 m2 lielai ģimenes mājai. Ēkai ir piešķirta B kategorija, nepieciešamais gaisa daudzuma aprēķins ir veikts saskaņā ar LVS 15251:2006, ir veikts aerodinamiskais aprēķins, gaisa ātrums un spiediena zudumi gaisa vados no gaisa apstrādes iekārtas līdz tālākajam gaisa sadalītājam. Darba apjoms ir 78 lapas, 13 tabulas un 23 attēli. Pielikumu kopējais daudzums ir 9 lapas. Izmantotās literatūras avotu skaits ir 33.
Atslēgas vārdi Ventilācija, Siltuma atgūšana, enerģijas utilizācija, siltummainis, rekuperators, enerģoefektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā ventilation, heat recovery, exhaust air, heat exchanger, energy efficiency
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 11:55:08