Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Ģenētisko algoritmu pielietošana īsākā ceļa atrašanai grafā
Nosaukums angļu valodā Finding the Shortest Path in a Graph Using Genetic Algorithm
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs A.Liekna
Recenzents L. Survilo, SIA „SOAAR” valdes loceklis, projektu vadītājs
Anotācija Bakalaura darba Ģenētisko algoritmu pielietošana īsākā ceļa atrašanai grafā ietvaros praktiski analizētas dažādas ģenētiskā algoritma variācijas ceļojošā tirgotāja problēmas risināšanai. Teorētiskajā daļā apkopoti problēmas risināšanai nepieciešamie grafu teorijas pamatjēdzieni, identificēti biežāk izmantotie algoritmi, kā arī apkopotas, identificētas un analizētas ģenētiskā algoritma modifikācijas tā pielāgošanai ceļojošā tirgotāja problēmas risināšanai. Darba praktiskajā daļā izstrādāta programmatūra ceļojošā tirgotāja problēmas risināšanai ar ģenētisko algoritmu. Ar izstrādāto programmatūru veikti praktiski eksperimenti, kuru rezultāti apkopti un analizēti. Bakalaura darba nobeigumā izdarīti secinājumi par darba izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem un identificēti iespējamie turpmāko pētījumu virzieni. Pielikumos pievienots izstrādātās programmatūras pirmkods un lietošanas instrukcija. Darba pamattekstā ir 61 lappuse, 48 attēli, 20 tabulas, 20 nosaukumu informācijas avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi ĢENĒTISKAIS ALGORITMS, CEĻOJOŠĀ TIRGOTĀJA PROBLĒMA, ĪSĀKAIS CEĻŠ GRAFĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā GENETIC ALGORITHM, TRAVELLING SALESMAN PROBLEM, SHORTEST PATH IN A GRAPH
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 11:52:10