Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "R&V" izglītības centrā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in the Education Centre of the "R&V" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Gaļina Robertsone
Anotācija ANOTĀCIJA Puncule S. Kvalitātes vadības izveide SIA R&V Izglītības centrā: Bakalaura darbs / S.Puncule, J.Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo darbu studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 78 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 27 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi, kas satur 15 lapas. Bakalaura darba mērķis izpētīt SIA R&V Izglītības centra procesus, lai sniegtu priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta kvalitāte un kvalitātes jēdzienu analīze, kvalitātes vadības sistēma, LVS EN ISO 9001 standarts, kvalitātes izglītības jomā un pielietojamās metodes. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma raksturojums, organizatoriskā struktūra, darbinieku pilnvaras un pienākumi, uzņēmuma sniegtie pakalpojumi, procesi, uzņēmuma kvalitātes nodrošināšana, iekšējā un ārējā vides analīze, uzņēmuma konstatētās problēmas. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un sniegti ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas izveidei. Nozīmīgākais secinājums, kurš radās veicot darbu ir tas, ka SIA R&V Izglītības centram pirms kvalitātes vadības izveides ir jānosaka mērķis, ko uzņēmums iegūs ieviešot kvalitātes vadības sistēmu. Uzņēmums ar ISO 9001 standarta palīdzību spētu sakārtot dokumentu un procesu vadību.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA R&V Izglītības centrā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Quality Management System in the Education Centre of the "R&V" Ltd
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 09:04:04