Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Competitiveness of the Limited Liability Company
Autors Tatjana Tiščenko
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Pētījuma objekts ir kapitālsabiedrība, kas sniedz kravu pārvadāšanas pakalpojumus ar autotransportu. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā ir veikta uzņēmējdarbības vides Latvijā,autotransporta nozares un kapitālsabiedrības iekšējās vides analīze. Uz analīzes pamata ir noteiktas kapitālsabiedrības vājās vietas un noteikti ceļi to novēršanai. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanai. Tie ietver mārketinga pasākumu ieviešanas projektu, daļējas autoparka atjaunošanas projektu un faktoringa izmantošanas ieviešanu. Darba tehnoloģiskajā daļā ir veikta kapitālsabiedrības mājaslapas izstrāde. Darba aizsardzības daļā ir noteikti un novērtēti galvenie riska faktori, ar kuriem saskaras kapitālsabiedrības darbinieki un ir izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns to mazināšanai. Grafiskajā daļā ir iekļauti attēli un tabulas, kuras atspoguļo darba gaitā iegūtos rezultātus. Darbs sastāv no 64 lappusēm, tajā ir ietverti 23 attēli un 27 tabulas. Darbam pievienoti 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2014 21:12:22