Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of the Production Company
Struktūrvienība 02661 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec., V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta autors: Māris Štībelis Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 73 lapas, tajā iekļauti 21 attēls, 30 tabula un 8 formulas. Grafiskajā daļā iekļauti 16 attēli. Diplomprojekta mērķis ir izvērtēt SIA Aile Grupa darbības pilnveidošanas iespējas. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt un novērtēt SIA Aile Grupa darbības koncepciju; 2) Izvērtēt un izstrādāt SIA Aile Grupa darbības pilnveidošanas iespējas; 3) Izstrādāt tehnoloģiskus risinājumus SIA Aile Grupa darbības pilnveidošanai; 4) Izvērtēt SIA Aile Grupa darba un dabas aizsardzības pasākumus pilnveidošanu. Pētījuma rezultātā tiek atklātas 3 uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas, kuru risinājumam tiek ieteikti 3 priekšlikumi: Jaunas iekārtas iegādes iespēja, motivācijas sistēmas pilnveidošana un personāla vadības pilnveidošanas pasākumu plāns. Izmantotās pētījuma metodes darbā ir teorētiskās analīzes metode, anketēšanas metode, datu ieguves, datu apstrādes, statistiskās analīzes, tai skaitā dokumentu analīze metodes. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Štībelis M., Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Vitālijs Jurēnoks Datorsalikums. Liepāja: RTU, 2014. 73 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving business activity of the production company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2014 20:42:32