Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārdošanas veicināšanas pasākumi tirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Sales Promotion Activities in Trading Company
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Pārdošanas veicināšanas pasākumi tirdzniecības uzņēmumā. Autores izvēlētās tēmas aktualitāte ir pamatota ar cilvēku vēlmi iegādāties pēc iespējas labākas preces par pēc iespējas zemāku cenu, ko spēj nodrošināt pārdošanas veicināšanas pasākumu izmantošana tirdzniecības uzņēmumos. Par darba mērķi tika noteikts izpētīt un analizēt pārdošanas veicināšanas pasākumus tirdzniecības uzņēmumos, lai izstrādātu pārdošanas veicināšanas pasākumu plānu jaunu klientu piesaistei SIA Cesvaines aptieka. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām: -analītiskā apskata daļa; -pētījumu un aprēķinu daļa. Analītiskajā daļā tiek apkopotas pārdošanas veicināšanas pasākumu teorētiskās nostādnes un parādīta pārdošanas veicināšanas pasākumu popularitāte Latvijā. Pētījumu un aprēķinu daļā teorētiskās nostādnes tiek pielietotas praktiski un veikts pētījums par SIA Cesvaines aptiekas piedāvātajiem pārdošanas veicināšanas pasākumiem un to uzlabošanas iespējām Darba izstrādāšanas gaitā par metodoloģisko pamatu tika izmantoti statistikas dati, preses izdevumi, mācību literatūra, interneta mājaslapu informācija, kā arī autores iegūtās zināšanas lekcijās. Bakalaura darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi pārdošanas veicināšanas pasākumu uzlabošanai SIA Cesvaines aptieka. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā, un tā apjoms ir 59 lapas. Tas sastāv no 2 nodaļām, kurās ietverti 18 attēli, 12 tabulas, 4 pielikumi un 31 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pārdošanas veicināšanas pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sales Promotion Activities
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2014 11:00:56