Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas banku sektora korporatīvās sociālās atbildības novērtēšanas modeļi"
Nosaukums angļu valodā "Patterns of Corporate Social Responsibility Evaluation Within Latvian Banking Sector"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantīns Didenko
Recenzents Dr.oec., doc. I.Andersone
Anotācija Mūsdienu konkurences apstākļos aizvien aktuālāks kļūst jautājums par uzņēmumu sociālo atbildību. Viena no problēmām Latvijā ir tā, ka korporatīvās sociālās atbildības (KSA) politika tiek izstrādāta un plānota pārsvarā lielākajos uzņēmumos, kur ir pietiekošs resursu un zināšanu līmenis par šo darbību kopumu, savukārt vidējie un mazie uzņēmumi KSA politikas izstrādi lielākoties uzskata par nevajadzīgu darbību resursu trūkuma dēļ. Otra problēma ir tā, ka Latvijas mērogā uzņēmumu īstenoto KSA izvērtē tikai viena projekta ietvaros, turklāt visu nozaru uzņēmumus vērtējot vienkopus, kas nav pareizi. KSA ir resurss, kas pareizi pielietots, var ievērojami celt uzņēmuma reputāciju, uzlabot uzņēmuma darbību un paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, tāpēc jārada veids, kā KSA izmērīt un salīdzināt ar citu uzņēmumu īstenotajām KSA aktivitātēm. Turklāt, ir nepieciešams izveidot atsevišķu novērtēšanas sistēmu dažādu nozaru uzņēmumiem, jo prasībām un vērtēšanas kritērijiem katrai no nozarēm būtu jābūt atšķirīgiem, ņemot vērā būtiskākās īpatnības un darbības riskus nozarē. Darba mērķis ir izpētīt iespējamās korporatīvas sociālās atbildības novērtēšanas metodes un izveidot jaunu KSA novērtēšanas modeli, kas paredzēts finanšu nozares uzņēmumu vērtēšanai. Šī mērķa sasniegšanai ir izpētīti banku nozares uzņēmumi, korporatīvās sociālās atbildības attīstības tendences Latvijā, analizēti dažādi ilgtspējas projekti, analizēti sociālās atbildības novērtēšanas posmi, izpētītas sociālās atbildības novērtēšanas metodes, pamatojoties uz to arī izstrādāts KSA novērtēšanas modelis finanšu sektora uzņēmumu vērtēšanai un pielietots uz AS Swedbank piemēra. Darba pētījumā izstrādātais KSA novērtēšanas modelis ir praktiski izmantojam ikviena finanšu nozares uzņēmuma īstenotās sociālās atbildības novērtēšanai, salīdzināšanai un tālākai analīzei. KSA novērtēšanas modelis pēc vajadzības ir pielāgojams arī citu nozaru uzņēmumu vērtēšanai. Darbā ir izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas pētniecības metodes: aptauja, finanšu rādītāju aprēķināšana, dokumentu analīze, eksperta intervija, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, analītiskā un salīdzinošā pētniecības metode.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, KSA, finanšu nozare, banku sektors, ilgtspējīga attīstība, Swedbank
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Social Responsibility, Financial sector, Banking sector, Sustainable development, Swedbank
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 19:41:19