Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apaļkoku pārvadāšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving business performance of round timber transport company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autors: Roberts Vilkrists (2014.) Diplomprojekta tēma: Apaļkoku pārvadāšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Autors ir studējis: RTU IEVF Inženierekonomikas un vadības fakultāte, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana specializācijas virziens Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot apaļkoku pārvadāšanas uzņēmuma darbību, lai samazinātu apaļkoku pārvadāšanas izmaksas. Analītiskā darba daļa ietver meža nozares un apaļkoku transporta loģistikas īpatnību aprakstu, uzņēmuma un apaļkoku tirgus raksturojumu. Autors veicis konkurentu analīzi, tirgus segmentāciju un SVID analīzi. Projekta aprēķinu daļā veikta informācijas plūsmas analīze un izvērtēts uzņēmuma tehniskais nodrošinājums. Pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, izstrādāti ieteikumi mežizstrādes darbu meistaru darba un apaļkoku transporta izmaksu samazināšanai, kā arī veikts projekta ieviešanas izmaksu izvērtējums un izstrādāts apmācību plāns. Tehnoloģiskajā darba daļā aprakstīta apaļkoku loģistikas programma un tās darbības principi, parādot informācijas plūsmu uzņēmumā. Raksturota interneta vides darbība un tās uzlabošanas iespējas. Darba aizsardzības daļā ir izvērtēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, veikta risku novērtēšana un uzskaite, kā arī izstrādāts preventīvo pasākumu kopums risku mazināšanai vai to novēršanai. Galvenie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar uzņēmuma izmaksu samazināšanu un transporta plūsmas optimizēšanu, darba drošības uzlabošanu un informāciju tehnoloģiju izmantošanas pilnveidošanu. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, grafiskās daļas un pielikuma. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 51 att., 16 tab., bibliogrāfija 23 avoti latviešu, 2 angļu valodā.
Atslēgas vārdi Apaļkoku pārvadāšana; uzņēmuma darbības pilnveidošana; projekts;
Atslēgas vārdi angļu valodā round timber transport; business performance improving; project;
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 15:09:57