Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Risku pārvaldība finanšu projektos pakalpojumu jomā"
Nosaukums angļu valodā "Finance Project Risk Management in Service Industry"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Dr.oec.,doc. Rita Greitāne
Anotācija Tomass Leo Klensi kādreiz teica: Dzīvē nav garantiju, ir tikai varbūtības". Tā arī biznesā visapkārt ir milzīgs faktoru daudzums, kurš ietekmē uzņēmējdarbību un kuru uzņēmējam ir jācenšas prognozēt. Arī tādas zinātnes, kurām ir liela nozīme veidot un attīstīt biznesu, kā mārketings, merčendaizings u.c., reāli spēj maksimāli tuvu izpētīt konrētu situāciju, pircēja uzvedību, pieprasījumu, sastādīt prognozes, tomēr tas viss nedod 100 % garantijas, plānojot uzņēmuma peļņu nākamajam gadam vai arī sastādot uzņēmuma startapa plānu, tomēr ir ļoti svarīgi maksimāli samazināt risku līmeni un ieradīšanas iespēju. Maģistra darba autore ir izvēlējusies doto tematu, jo risku pārvaldība ir aktuāls uzņēmējdarbības aspekts, sevišķi ekonomiskā krīzes laikā. Lai veidotu efektīvu finanšu projektu riska parvaldības sistēmu ir nepieciešami izciļi apmācīti specialisti riska pārvaldības jomā. Dāžadu risku liela skaita klātbūtne, izraisa vajadzību uzņēmumam tos analīzēt un vadīt. Risku vadība ir nepārtrаukts, prоaktīvs un sistemātisks prоcess, lai izprаstu, vаdītu riskus un veiktu аr tiem sаistītās infоrmācijаs аpmaiņu nо plašа skаtu punktа. Ir svarīgi pieņemt pareizu stratēģisku lēmumu vispārējо mērķu sаsniegšanas lаbā. Strаtēģiskā un dаrbības līmenī, riskus ir nepieciešаms vadīt tā, lаi dаrbības līmeņi pаpildinātu viens оtru . Maģistra darbā katrā online azartspēle ir apzimēta kā finanšu projekts. Autore paskaidro nianses par azartspēļu biznesu internetā no uzņēmēja puses un piedāvā izanalizēt to kā uzņēmējdarbības veidu. Maģistra darbs tika strukturēts trijās daļās. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu struktūra, ir apskatītas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu attistību saistītas problēmas, izanalīzēti Eiropas, ASV un Latvijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu tirgi un ir veikts tiešsaites azartspēļu raksturojums. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta finanšu projekta būtība un tiek veikta finanšu projekta risku vadības izpēte. Tiek аprakstīti risku pārvaldības metodes, kā аrī tiek aplūkots spēles psiholoģiskie aspekti un spēles stratēģijas. Zinātniski praktiskajā daļas Maģistra darba praktiskajā daļā tika atspoguļoti iegūtie rezultāti un ir izstrādāti priekšlikumi risku vadīšanai tiešsaistes azartspēļu uzņēmumiem, ko var uzskatīt par darba praktisko vērtību. Maģistra darba kopējais apjoms ir 93 lpp datorsalikuma lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā iekļautas 22 tabulas, 23 attēli un 3 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 60 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi risku pārvaldība; finanšu projekts; pakalpojums
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management; finance project ; service
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 14:09:16