Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmējdarbības kreditēšanas perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Corporate lending prospects in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autors: Aleksandrs Novikovs Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec., asoc. prof. Inna Dovladbekova. Bakalaura darba temats: Uzņēmējdarbības kreditēšanas perspektīvas Latvijā Bakalaura darba apjoms: 56. Lpp. Bakalaura darba izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, statistikas dati kopa 30 avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta kreditēšana no teorētiskā apsēkta, definēta kredīta būtība, funkcijas, veidi, un formas, kā arī kredītu loma ekonomikā un uzņēmējdarbībā un banku darbības valstiskās regulēšanas veidi. Otrajā daļā veikta kredītu tendenču apskate un analīze, analizēta kreditēšana 2009. 2013. gadā, izpētīta kredītportfeļa struktūra. Trešajā daļā analizētas kreditēšanas attīstības perspektīvas Latvijā. Bakalaura darba ietvaros tiek izmantoti dažādi pētījuma veidi tādi, kā salīdzināšanas un grafiskā metode, statistisko datu apskate un analīze. Par bakalaura darba avotiem kalpo Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgu komisijas un Latvijas centrālās statistikas materiāli, zinātniskā literatūra kredītu jomā, interneta resursi.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības kreditēšanas perspektīvas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate lending prospects in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 11:32:08