Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības un drošības kultūras pilnveidošana dzelzceļa transporta uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of Labour Protection and Safety Culture for Rail Transport Companies
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.chem. V.Urbāne
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Darba tēma „Darba aizsardzības un drošības kultūras pilnveidošana dzelzceļa transporta uzņēmumos” ir aktuāla, jo līdz ar darba aizsardzības un kultūras pilnveidošanu uzņēmumos, darbs kļūst drošāks un tas labvēlīgi ietekmē un uzlabo uzņēmuma darba kvalitāti un efektivitāti. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības un drošības kultūras pilnveidošanai uzņēmumā uz dzelzceļa transporta uzņēmumā SIA Alpa Vagons. Balstoties uz izvirzīto maģistra darba mērķi, autore nosaka sekojošus darba uzdevumus - raksturot darba aizsardzības un drošības kultūras teorētiskos aspektus, izpētīt mazo un vidējo uzņēmumu klasifikāciju, statistikas tendences un to nozīmi tautsaimniecības attīstībā Latvijā, veikt darba aizsardzības un drošības kultūras raksturojumu uzņēmumā SIA Alpa Vagons, anketēt SIA Alpa Vagons darbiniekus par darba aizsardzības un drošības pasākumiem uzņēmumā un izstrādāt darba aizsardzības un drošības kultūras pilnveidošanas pasākumus uzņēmumā SIA Alpa Vagons. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli ir darba aizsardzības grāmatas, apkopojumi no interneta, oficiālie statistikas dati, žurnāli, zinātniskie materiāli, publikācijas, uzņēmumu SIA Alpa Vagons nepublicētie materiāli. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 86 lpp, tas ietver 12 tabulas, 30 grafiskos attēlus, 47 literatūras avotus, 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Drošības kultūra Darba aizsardzības pilnveidošana Transporta uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Labour Protection Safety Culture Transport Companies
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 01:53:30