Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Beramkravu termināla dzelzceļa vagonu izkraušanas stacijas tehniski un ekonomiski optimālo parametru analīze un aprēķins.
Nosaukums angļu valodā Analysis und Calculation of Technically and Economically Optimal Parameters for a Rail Wagon Unloading Station at a Bulk Terminal.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Zoja Smorodova
Recenzents Valerijs Muhins
Anotācija Maģistra darba autors ir Rīgas Tehniskas universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes Aeronautikas institūta Transporta sistēmas inženierijas programmas students Igors Zinkevičs. Darba temats ir Beramkravu termināla dzelzceļu vagonu izkraušanas stacijas tehniski un ekonomiski optimālo parametru analīze un aprēķins. Darbā tiek pētītas dzelzceļa vagonu izkraušanas stacijas tehnoloģijas. Īpaša uzmanība ir veltīta pieņemšanas bunkuru, lentes barotāju un padošanas lentes konveijeru izmantošanai. Darba mērķis ir izstrādāt aprēķinu metodiku stacijas tehniski un ekonomiski optimālo parametru izvēlei, lai optimizētu projektēšanas darbu. Pamatojoties uz dabā veiktiem novērojumiem, aprēķiniem, noteiktajām sakarībām un analīzi ir izstrādāta aprēķinu metodika un sniegtas rekomendācijas izkraušanas stacijas aprīkojuma tehnisko un ekonomiski optimālāko parametru izvēlei. Darba pirmajā daļā ir izpētītas viegli birstošās beramkravas īpašības, hopervagonu izkraušanas tehnoloģijas un darba organizācija dzelzceļu vagonu izkraušānas stacijās. Darba otrajā daļā ir noteikti dzelzceļa stacijas aprīkojuma tehniskie un ekonomiskie pamata parametri un noteiktas to sakarības. Tiek izstrādāta aprēķinu metodika dzelzceļa stacijas bunkura vagonu izkraušanas optimālo parametru noteikšanāi un veikts aprīkojuma aprēķins pēc izstrādātās metodikas, atkarībā no stacijas ražīguma un kravas īpašībām. Ka arī apkopoti un analizēti aprēķinu rezultāti pie dažādiem stacijas darba nosacījumiem. Aprēķinu rezultāti atspoguļoti grafiski un tabulas veidā. Šajā daļā aprakstīta aprīkojuma jauno tehnisko risinājuma izstrādāšana. Darba trešajā daļā ir aprakstīta izstrādātās metodikas pielietošana reāla projekta ietvaros beramkravu termināla projektēšanā, kas paredzēts beramkravas pārkraušanai no dzelzceļa bunkuru vagoniem caur pārkraušanas staciju uz kuģi. Kā arī analizēti saņemtie rezultāti un izvērtēta izstrādātās metodikas pielietošana. Darba noslēgumā apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Maģistrā darbā kopapjoms 105 lpp, 17 tabulas, 63 attēli, 46 formulas, 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Beramkrava, dzelzceļa stacija, vagonu izkraušānas tehnologijas, bunkurs, lentes barotājs, konveijers
Atslēgas vārdi angļu valodā bulk cargo, unloading station, wagon unloading equipment, hopper, belt feeder, belt conveyor
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 00:00:49