Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Ekoloģiskās situācijas izpēte un priekšlikumu izstrādāšana ekoloģiskās drošības vadības uzlabošanai Rīgas brīvostā.
Nosaukums angļu valodā Analysis of Environmental Conditions and Development of Proposals for Improving the Management of Environmental Conditions at the Free Port of Riga.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Carjova
Recenzents Viktors Feofanovs
Anotācija Ekoloģiskās situācijas izpēte un priekšlikumu izstrāde ekoloģiskās drošības vadības uzlabošanai Rīgas Brīvostā pētījuma mērķis ir apzināt trūkums likumdošanā, kas saistīti ar ekoloģiskās drošības jautājumiem, kā arī veikt priekšlikumu izstrādāšanu tās vadības uzlabošanai. Pētījuma uzdevumi balstās uz starptautiskajiem un Latvijas mēroga normatīvajiem aktiem, Rīgas Brīvostas teritorijā esošajiem termināliem, Rīgas Brīvostas nodrošinājumu vides jautājumos. Pētījuma objekts tiks izvēlēts, vadoties pēc Rīgas Brīvostas līdzšinējās saskares ar problēmsituācijām ekoloģiskās drošības vadībā. Tika izvērtēts, ka šādas situācijas analīze, balstoties uz konkrēto uzdevumu, vislabāk palīdz sasniegt izvirzīto mērķi. Viens no uzdevumiem, ko plānots īstenot mērķa sasniegšanai, balstās uz normatīvo aktu un likumdošanas analīzi starptautiskā un Latvijas līmenī par vides jautājumiem saistībā ar jūras un ostu drošības regulējumiem, piemēram, piesārņojums no naftas produktiem vai ķīmiskajām vielām. Par pētījuma objektu izvēlēta bīstamo kravu aprite tankkonteineru pārvadājumus Rīgas Brīvostas teritorijā esošs uzņēmumā Baltic Container Terminal ar problēmsituācijas piemēru 2009. gada 23. jūlijā, kur notika ķīmisko vielu noplūde. Tika veikta avārijas situācijas analizēšana un modelēšana. Izstrādāti vairāki avārijas situācijas attīstības scenāriji. Analizēta atbildīgo dienestu rīcība un avārijas seku likvidācijas tehnoloģiskais risinājums. Darba rezultātā tika novērtēti iespējamie situācijas risinājumi. Īpaši uzsvars tiek likts uz preventīvā rakstura risinājumiem, kas saistīti ar likumdošanas sakārtošanu. Turklāt tiek piedāvāti citi tehnoloģiskie risinājumi. Darbā ir 79 lapas, 26 attēli, 5 tabulas, 24 formulas, 37 izmantotie literatūras avoti, 5 pielikumi un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi ekoloģiskā drošība, brīvosta, bīstamās kravas
Atslēgas vārdi angļu valodā ecological safety, freeport, dangerous cargoes
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2014 12:55:09