Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic and energy effiency justification
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
Recenzents Mg.oec., DzĪB "Rigondas 7" valdes locekle I.Simanoviča
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izvērtēt dzīvojamās mājas energoefektivitātes ekonomisko pamatojumu, aprēķinu gaitā noteikt energoefektivitātes pasākumu lietderību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbam ir izvirzīti sekojoši veicamie uzdevumi: 1. Apzināt ES, Latvijas valsts normatīvos aktus; 2. Izpētīt, apzināt teorētisko literatūru un citus informācijas avotus par energoefektivitāti; 3. Veikt energoefektivitātes īstenošanas teorētisko un praktisko aspektu analīzi; 4. Aprēķināt dzīvojamajai ēkai siltuma ietaupījumus pēc siltumnoturības pasākumu īstenošanas bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšanas, ārsienu siltināšanas un logu nomaiņas; 5. Izvērtēt dažādus siltumenerģijas ietaupījuma variantus; 6. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus energoefektivitātes darbībām; Darbs sastāv no četrām daļām analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un darba aizsardzības. Pirmajā daļā tiek izklāstīta likumdošana un normatīvie akti, kas regulē energoefektivitāti. Energoefektivitātes vispārējs raksturojums. Otrā daļa sastāv no datiem par apsekojamo objektu, energoefektivitātes pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu mājai Skolas ielā 17, Iecavā, kā arī informācija par Iecavas dzīvokļu komunālo saimniecību. Aprēķinu gaitā tika noteikti energoefektivitātes pasākumu ietaupījumi un sasniedzamais rezultāts veicot kādu no attiecīgajiem darbiem ēkas uzlabošanā. Trešajā daļā vairāk informācija tiek sniegta par tehnoloģiskajiem procesiem ēku renovācijas laikā. Tiek apskatīti dažādu materiālu pielietojums un to tehniskās īpašības. Ceturtajā daļā tiek aplūkoti darba un darba aizsardzības pasākumi, kas nebūt nav mazsvarīgi ēku renovācijas laikā. Grafiskajā daļā ir veikts apkopojums par diplomprojektā ievietotajiem attēliem un tabulām. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 94 lpp., tajās ietvertas 4 tabulas un 24 attēli. Grafiskās daļas apjoms ir 28 lpp. 
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, nekustamais īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, real estate
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2014 18:54:41