Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšanas metodes kokapstrādes darbos
Nosaukums angļu valodā Methods of Workplace Risk Reduction for Wood Processing Works
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing. J.Bērziņš
Recenzents LU profesors V.Kaļķis
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Gina Rudaka Maģistra darba vadītājs: Jānis Bērziņš , Docents.Mg.sc.ing Maģistra darba tēma: „Darba vides risku samazināšanas metodes kokapstrādes darbos”. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām: Darba pirmajā teorētiskā daļā ir aplūkoti dažādu autoru viedokļi par darba aizsardzības situāciju kokapstrādes nozarē, kā arī varbūtējie riski kokapstrādes darbos. Otrajā daļā apskatītas darbā pielietotās metodes. Darba trešajā nodaļā analizēts praktiskais pētījums par riska novērtējumu kokapstrādes darbos. Kokapstrāde, kas ir pieskaitāma pie pietiekami komplicētas nozares ar lielu bīstamību, tās droša darba vide vienmēr ir galvenais aspekts, lai sekmētu augstu darba kvalitāti. Kokapstrādes darba izpildes gaitā nodarbinātais saskaras ar tādām problēmām kā neērta darba poza, smagumu pārvietošana, troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats un putekļi. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt risku ietekmi uz nodarbināto, kuri veic kokapstrādes darbus, atklāt un noteikt darba aizsardzības problēmas, trūkumus, īpatnības, izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas uzlabošanai un pilnveidošanai. Darba uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. analizēt darba aizsardzības teorētiskos, tiesiskos, institucionālos aspektus; 2. pētīt darba vides risku ietekmi uz kokapstrādes darbos nodarbinātajiem 3. sniegt priekšlikumus darba aizsardzības pasākumu pilnveidošanu. Maģistra darbs izstrādāts uz 83 lapas pusēm. Šajā darbā ir 13 attēli, 22 tabulas un 6 formulas. Tā izstrādāšanai izmantoti 33. Literatūras avoti.
Atslēgas vārdi nav tādi
Atslēgas vārdi angļu valodā nav tādi
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 15:36:40