Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Motivēšana projektos"
Nosaukums angļu valodā "Motivation in Projects "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. Elīna Gaile-Sarkane
Anotācija Jēdziens motivēšana pēdējos gados ir kļuvis arvien aktuālāks, un mūsdienās tā būtība ir jāizprot ikvienam, kurš vēlas sasniegt maksimālu rezultātu ar salīdzinoši minimāliem līdzekļiem. Tomēr ar izpratni vien nepietiek, ir neieciešamas arī zināšanas un daudz laika, lai spētu veiksmīgi pielietot motivēšanas paņēmienus praksē. Ņemot vērā arvien pieaugošo projektu lomu dažāda veida mērķu sasniegšanai, darba tēma ir aktuāla gan uzņēmumu vadītājiem, gan ikvienam projektu vadītājam. Maģistra darba autore ir izstrādājusi pētījumu par motivēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī balstoties uz tiem, darba teorētiskajā daļā izveidojusi savu motivēšanas sistēmu, kas zinātniski praktiskajā daļā ir pētīta, ieviešot to uzņēmuma iekšējā projektā mazumtirdzniecības franšīzes veikala atvēršanas projektā. Projekta ilgums ir trīs mēneši, komandas sastāvā ir pieci cilvēki, kuri ir speciālisti katrs savā jomā un pārvalda attiecīgos procesus projekta gaitā. Lai nodrošinātu motivējošu vidi projektā, tiek pielietoti vairāki paņēmieni, kas balstās arī uz iepriekš veiktu aptauju speciālistu vidū par motivēšanu projektos un kas līdz šim uzņēmuma projektos netika pielietoti. Projekta motivēšanas sistēmas mērķis ir samazināt projekta neizdošanās risku un novērst iespējamo darbu kavēšanos pasīvo komandas dalībnieku attieksmes dēļ, kā rezultātā uzņēmums var ciest finansiālus zaudējumus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā darba autore ir apskatījusi mūsdienu motivēšanas veidus un cilvēka resursu vadīšanas un novērtēšanas nozīmi gan uzņēmumā, gan projektā, kā arī izpētījusi komandas nozīmi projektā un apkopojusi praksē visbiežāk pielietotos un atzītos motivēšanas paņēmienus. Analītiskajā daļā ir arī izstrādāta aptauja, ar kuras palīdzību ir noteikti būtiskākie motivēšanas paņēmieni projektu speciālistu vidū, un iegūto datu apkopojums kalpo par vienu no izstrādātās motivēšanas sistēmas pamatojumiem. Teorētiskajā daļā tika analizēts tādu autoru pētījumu teorētiskais pamatojums kā A.Maslovs, K.Makklellands un T.Makmens, kā arī tikai veikts informācijas apkopojums, lai izveidotu piemērotu motivēšanas sistēmu projektiem, ņemot vērā tādus faktorus, kā cilvēku vajadzības un to sociālajiem tipiem atbilstošus motivēšanas pasākumus. Darba gaitā tika izstrādāts salīdzinājums starp viena nemotivēta darbinieka iespējamajiem radītajiem zaudējumiem projektā un uzņēmumā, lai varētu uzskatāmi parādīt motivēšanas sistēmas nepieciešamību projektos, kā arī atspoguļoti ekonomiskie ieguvumi no motivēšanas sistēmas ieviešanas, kas ir autores maģistra darba novitāte. Teorētiskās daļas beigās, balsoties uz izpētītajiem un analizētajiem faktiem un teorētisko pamatojumu bāzi, autore piedāvā savu izstrādātu motivēšanas sistēmu projektiem. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā izstrādātā motivēšanas sistēma tiek ieviesta reālā projektā mazumtirdzniecības franšīzes veikala atvēršanas projektā. Tiek apskatīti būtiskākie projekta specifiskie faktori, kā arī, pēc motivēšanas sistēmas ieviešanas, salīdzināti un analizēti projekta ieguvumi un motivēšanas sistēmas izmaksas. Maģistra darba apjoms ir 102 lpp., tajā ir 27 attēli, 6 tabulas un 1 pielikums. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti 53 informācijas avoti, to skaitā interneta resursos pieejamie, speciālā literatūra angļu un latviešu valodās, Latvijas Republikas normatīvie akti un periodisko izdevumu publikācijas.
Atslēgas vārdi Motivēšana, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, project
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 14:20:51