Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektivitātes paaugstināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Increase of Corporate Income Tax Effectiveness in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
Recenzents M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija Nodokļiem ir nozīmīga loma valsts ekonomikas nodrošināšanā. Uzņēmuma ienākuma nodoklis attiecas uz juridiskas personas ienākumus. Tomēr, lai arī valsts ir ieinteresēta arvien lielāka ienākuma nodokļa iekasēšanā, ir jāņem vērā arī šī nodokļa piemērošanas ietekme uz uzņēmējdarbību kopumā, jāstimulē tā darbību, jāveicina uzņēmuma attīstību, kas nākotnē paredz veikt arī lielākas nodokļa iemaksas budžetā. Pētījuma objekts UIN Latvijā. Pētījuma priekšmets UIN ekonomiskās funkcijas veicinošā loma tautsaimniecības attīstībā. Darba mērķis analizēt UIN sistēmas efektivitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika noteikti šādi darba uzdevumi: ar teorētisko materiālu raksturot nodokļu lomu tautsaimniecības attīstībā, analizēt uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā un Eiropā, ar mērķi veicināt UIN efektivitāti; izstrādāt iespējamos UIN efektivitāti veicinošos grozījumus; iegūtos rezultātus apkopot un sniegt priekšlikumus. Darba praktiskā vērtība ir iegūto atziņu tālāka izmantošana nodokļu sistēmas izpratnē, kā arī ieteikumi UIN sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Latvijā. Darbu veido trīs nodaļas, ievads un gala secinājumi. Pirmajā nodaļā raksturota Latvijas tautsaimniecības attīstība un nodokļu loma tās veicināšanā. Darba otrajā nodaļā ir analizēta UIN harmonizēšana un izmaiņas, izpētīta UIN ietekme uz valsts budžetu un veikts UIN atvieglojumu izvērtējums. Darba trešajā nodaļā ir analizēti UIN turmākie attīstības ceļi. Darbs sastāv no 83 lpp., tajā ir 14 attēli, 4 tabulas, 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi UIN
Atslēgas vārdi angļu valodā CIT
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 14:22:26