Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Enerģētisko objektu tehniski ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Feasibility Study of Energy Objects
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs G.Vaskis
Recenzents asoc.prof. S.Guseva
Anotācija Šajā darbā veikta izpēte par iespējām Latvijas teritorijā izvērst un attīstīt enerģētiskos objektus. Darba gaitā tika izvērtēti potenciālā enerģētisko objektu projektu attīstītāja reglamentējošie soļi, to secība, riski un iespējas, kā arī pats galvenais, saprast vai šāda veida projekts pēc esošās valsts likumdošanas normām un atbalsta mehānismiem ir rentabls un ekonomiski pamatots. Darba gaitā ir izpētīti un aprakstīti visi ar projekta realizāciju saistītie soļi kā arī veikti nepiciešamie finansu aprēķini. Kā enerģētiskos objektus darbam izvēlējos izmantot vēja elektrostacijas un veikt salīdzinājumu starp jaunu un lietotu iekārtu ekonomisko dzīvotspēju, ņemot vērā esošos valsts atbalsta mehānismus. Darba gaitā izpētītas trīs jaunas un trīs lietotas vēja elektrostacijas. Lai veiktu konstruktīvu un matemātiski pamatotu darba izpēti, projekti tika pielāgoti konkrētai teritorijai, vēja mērījumiem un iekārtu izkārtojumam. Rezultāts pierādīja, ka, izvēloties jaunas elektrostacijas, esošā likumdošana nespēj sekmēt šādu enerģētisko objektu izvēršanu Latvijas teritorijā un potenciālajam projekta attīstītājām būtu jāizvērtē lietotu elektrostaciju projekti, kas ir ekonomiski pamatotāki. Darba kopapjoms ir 134 lappuses, tas satur 19 attēlus, 19 tabulas un 12 pielikumus, tajā ir atsauces uz 31 informācijas avotu.
Atslēgas vārdi Enerģijas ražošana, zaļā enerģija, vēja elektrostacijas, ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy production, green energy, wind power, economic justification
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 11:13:28