Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas galvojumu sistēmu salīdzinājums Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā ”
Nosaukums angļu valodā “Comparison of customs Guarantee systems in European Union and EURASEC”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums ir "Muitas galvojumu sistēmu salīdzinājums Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā". Darba aktualitāti nosaka pagajušajā 2013. gadā sākusies un ievilkusies TIR galvojumu sistēmas krīze Krievijas Federācija, kas ierosināja karstas diskusijas sabiedrībā par pastāvošām muitas galvojumu sistēmām, to priekšrocībām un trūkumiem, tiesisko pamatotību un attīstības perspektīvām. Darba mērķis - Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā spēkā esošo muitas galvojumu sistēmu izpēte, analīze un salīdzinājums; galvojumu sistēmu trūkumu, priekšrocību, attīstības iespēju noteikšana, pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde. Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: izpētīt spēkā esošās nacionālās un starptautiskās muitas galvojumu sistēmas Eiropas Savienības un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības teritorijā, to priekšrocības un trūkumus; veikt izpētīto muitas galvojumu sistēmu salīdzinājumu; veikt TIR galvojuma sistēmas krīzes iemēslu analīzi; izstrādāt priekšlikumus izpētīto muitas galvojumu sistēmu pilnveidošanai vai jaunās sistēmas izveidošanai starptautiskās un nacionālās likumdošanas ietvaros. Pētījuma priekšmets: muitas galvojumu sistēmas Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā. Pētījuma objekts: Eiropas Savienības un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības muitas galvojumu sistēmu aktuālā stāvokļa un attīstības iespēju, jaunās vienotās galvojumu sistēmas izveidošanas perspektīvu novērtējums. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta. Pirmā daļa sniedz muitas galvojuma koncepcijas aprakstu un vēsturisko ieskatu. Otrajā daļā autors salīdzina un analizē esošo muitas galvojumu sistēmu īpašības. Trešājā daļā autors sniedz TIR galvojuma sistēmas krīzes Krievijas Federācijā apskatu. Ceturtajā daļā tiek izvērtētas muitas galvojumu sistēmu attīstības perspektīvas un jaunās vienotās Eiropas Savienības un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības datorizētās muitas galvojumu sistēmas izveidošanas iespējas. Rakstot maģistra darbu tika izmantotas ekonomiskās un statistiskās analīzes metodes, ekspertu novērtējumu metodes. Darba izstrādēs gaitā autors izmantoja Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības normatīvus aktus un statistikas datus, seriālizdevumus, publikācijas, rakstus, elektroniskus resursus latviešu, krievu un angļu valodā. Darbā sasniegtie rezultāti - izpētītas un salīdzinātas spēkā esošās muitas galvojumu sistēmas, apkopotas sistēmu atšķirības un vienādības, priekšrocības un trūkumi, izvirzīts priekšlikums izstrādāt vienoto datorizēto Eiropas Savienības un Eirāzijas Ekonomiskās Savienības muitas galvojumu sistēmu. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Darba apjoms 80 lpp., darbs sastāv no 4 nodaļām. Darbā izmantoti 5 attēli un 6 tabulas.
Atslēgas vārdi muita, galvojums
Atslēgas vārdi angļu valodā customs guarantee
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 09:35:52