Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Finanšu instrumentu cenas prognozēšana nenoteiktības apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Predicting Financial Instruments Price Under Uncertainty Conditions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.sc.administr. J.Kuzmina
Anotācija Finanšu intrumentu cenas prognozēšana bijis aktuāls jautājums jau kopš mūsdienu finanšu sistēmas pirmsākumiem, galvenokārt tieši dēļ savas nenoteiktības un potenciālajām peļņas iespējām. Laika gaitā tikušas izvirzītas neskaitāmas teorijas ap šī procesa prognozēšanu un šo prognožu sistematizēšanu, tomēr tā kā šī prognozēšana notiek lielas nenoteiktības apstākļos arī šo teoriju rezultāti bieži vien paliek tikai teorētiski. Kāpēc šīs process ir tik nenoteikts? Lai atbildētu uz šo jautājumu vispirms jāapskata apstākļi kuros tie darbojas. Līdzīgi kā jebkuras preces tirgus arī finanšu instrumentu tirgus ir sociāla parādībā, tas ir, vieta kur satiekas tirgus dalībnieki katrs ar savām zināšanām, vajadzībām, vēlmēm. Vienam tā būs pirkt, otram pārdot, trešajam paturēt, ceturtajam pirkt, bet ja cena sasniedz konkrētu līmeni. Papildus tam atšķirsies arī šo dalībnieku zināšanu līmenis un iespējas. Rezultātā cenas prognozēšana pēc būtības nozīmē visu šo dalībnieku rīcības paredzēšana konkrētā laika vienības n momentā. Tā kā jau viena paša valūtu tirgus kā vienas no mūsdienu finanšu instrumentu tirgus sastāvdaļām apmērs saskaņā ar Starptautiskās norēķinu bankas aplēsēm 2013.gada aprīlī sasniedza 5,3 trilj. ASV dolāru dienā, tad var tikai iedomāties šī tirgus dalībnieku skaitu un daudzveidību. Līdz ar mūsdienu informācijas sistēmu attīstību attīstījušās ir arī iespējas ar kurām šīs cenu prognozēšanas teorijas pārbaudīt. Viena no šādām iespējām balstās uz algoritmisko tirdzniecības sistēmu izveidi. Autors savā darbā no visiem finanšu instrumentu tirgiem kā pētāmo objektu izvēlas tieši valūtu tirgu un tā prognozējamību izmantojot algoritimiskās tirdzniecības sistēmas. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt algoritmisko tirdzniecības sistēmu, ar kuru var prognozēt finanšu instrumenta cenu nenoteiktības apstākļos. Lai sasniegtu darba mērķi, autors izvirza šādus uzdevumus: izanalizēt valūtu tirgus tendences, tirgus pievilcību izejot no cenu prognozēšanas iespējām; izanalizēt algoritmiskās tirdzniecības attīstības tendences, sistēmu izveides struktūru un izmanototos prognozēšanas modeļus; pārbaudīt atsevišku tirdzniecības sistēmu efektivitāti; izstrādāt priekšlikumus esošo algoritmisko tirdzniecības sistēmu efektivitātes uzlabošanai; izstrādāt jaunu algoritmisko tirdzniecības sistēmu, pārbaudīt tās efektiviāti un optimizēt tās rezultātus. Maģistra daraba apjoma ierobežotības dēļ ir šādi ierobežojumi: darbā ir apluikoti tikai 3 plaši pieejamas algoritmiskās tirdzniecības sistēmas, kas pēc autora domām vislabāk atspoguļo algoritmisko tirdzniecības sistēmu būtību un loģiku. Autors aplūkoja tikai starptautisko valūtu tirgu, jo tā īpatnības (likviditāte, volatilitāte, neierobežots darba laiks, datu pieejamība, atbilstošu elektronisko tirdzniecības platformu pieejamība) pēc autora domām dod iespēju pielietot, pārbaudīt un izstrādāt algoritmiskās tirdzniecības sistēmas visefektīvāk. Tādejādi darba analītiskajā daļā tiek apskatīti jautājumi, kas saistās ar valūtu tirgu, tā attīstības tendencēm, galvenajiem parametriem kā arī algoritmiskās tirdzniecības attīstību pēdējo divdesmit gadu laikā. Darba lietišķajā pētījuma daļā autors veic trīs līdz šim izveidoto algoritmisko tirdzniecības sistēmu analīzi. Apskata šo sistēmu parametrus un tirdzniecības sistēmas loģiku. Izmantojot statistisko datu apstrādes metodes analizē balstoties uz vēsturiskajiem cenu datiem iegūtos rezultātus, kā arī izvirza hipotēzes par šo sistēmu sasniegto rezultātu uzlabošanas iespējām. Zinātniski praktiskajā daļā autors izstrādā darba lietišķajā daļā analizēto algoritmisko tirdzniecības sistēmu izvirzīto hipotēžu tehniskos risinājumus un balstoties uz eksperimentālo pētījumu metodi pārbauda iegūtos rezultātus.
Atslēgas vārdi finanses, valūtu tirgus, algoritmiskās tirdzniecības sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā finance, currency market, algorithmic trading systems
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 02:00:09