Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Uzņēmuma debitoru parādu uzskaites un analīzes problēmas un risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Problems and solutions of recording and analysing company"s accounts receivable"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., V.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darba autors: Ināra Larionova; Bakalaura darba vadītāja: V. Vasiļjeva Bakalaura darba temats: Uzņēmuma debitoru parādu uzskaites un analīzes problēmas un risinājumi. Bakalaura darba mērķis: Izpētīt debitoru parādu uzskaiti, kontroli un veikt debitoru parādu analīzi uzņēmuma AS „ Sentor Farm ”. Rast risinājumu debitoru parādu piedziņas problēmas. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīts debitoru parādu veidi, raksturojums, to uzskaite un reglamentējošā likumdošana. Otrajā nodaļā tiek apskatīta debitoru parādu pārvaldīšana: AS „Sentor Farm” struktūra un darba organizācija, debitoru parādu uzskaite un debitoru parādu analīze uzņēmumā, lai izstrādātu priekšlikumus debitoru parādu pārvaldīšanas problēmas uzlabošanai. Trešajā sadaļā ir izstrādāta kredītu politika un sniegti praktiskie ieteikumi, kā samazināt debitoru parādus .Darba nobeigumā tiek izskatīti galvenie darba secinājumi. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuse, tas satur 14 attēlus, 17 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 3 pielikumi, 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma debitoru parādu uzskaites un analīzes problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems and solutions of recording and analysing company"s accounts receivable
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2014 14:43:09