Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Virzīšanas pasākumu plānošana komercbankā"
Nosaukums angļu valodā "Planning Promoting Activities for Commercial Bank"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Mārketinga svarīgumu jebkurā uzņēmumā neviens nevar pakļaut šaubām. Mūsdienas pasaulē produktu un pakalpojumu lielākā daļa ir vienāda pēc to īpašībām, un tāpēc, lai izceltos tirgū, izveidot konkurences priekšrocību un radīt patērētāja vērtību mērķauditorijai ir nepieciešams izmantot mārketinga instrumentus, un komercbankas šajā gadījumā nav izņēmums. Mūsdienu finanšu pakalpojumu tirgus ir ļoti piesātināts, un potenciālā patērētāja piesaiste kļūst arvien grūtāka un grūtāka. Tagad jau nav pietiekams izmantot tos ietekmes līdzekļus attiecībā uz patērētāju, kuri vienmēr likās visefektīvākie, lai veiktu rezultatīvo mārketinga kampaņu. Tirgū vienmēr parādās jaunie pakalpojumi ar izdevīgākiem nosacījumiem priekš patērētājiem, kas savukārt ir saistīts ar ļoti augsto konkurenci nozarē. Joprojām lielākai komercbanku daļai ir vērojams pārdomātās ilgtermiņa tirgus apgūšanas plāna trūkums, kā rezultātā tiek zaudēti līdzekļi, kuri tiek izlietoti uz dažādiem virzīšanas pasākumiem. Tāda situācija ir saistīta gan ar daudzu banku stratēģiskās novirzes trūkumu, gan ar nepietiekamu plānošanas attīstību produktu virzīšanas joma. Šī darba tēma Virzīšanas pasākumu plānošana komercbankā, tika izvēlēta tādēļ, ka efektīvo virzīšanas pasākumu izstrādāšana ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem mūsdienās ir ļoti aktuāls jautājums katram uzņēmumam, kas vēlas izdzīvot šodienas skarbajos konkurences apstākļos, darbojoties gan Latvijas, gan ārzemju tirgū. Maģistra darba pētījuma objekts ir virzīšanas pasākumi, kurus izmanto komercbankas, bet pētījuma priekšmets ir komercbanku virzīšanas pasākumu programmas izstrādāšanas process. Darba mērķis ir izstrādāt virzīšanas pasākumu plānošanas, realizēšanas un efektivitātes novērtēšanas iestrādnes, kas veicinātu komercbankas atpazīstamības palielināšanos. Pirmajā daļā ir apskatīts Latvijas komercbanku sektors, un tā attīstības tendences pēdējo gadu laikā, novērtējot svarīgākos komercbanku darbības rādītājus, kā arī sīkāk analizēti LR atsevišķo komercbanku izdevumi virzīšanas pasākumiem, to īpatsvars kopējos administratīvajos izdevumos. Kā arī apskatīti un izpētīti Latvijas komercbanku sektora korporatīvās reputācijas rādītāji pēdējo gadu laikā, un tika atsevišķi izpētīti LR komercbanku zīmoli, to atpazīstamības pakāpe. Otrajā daļā detalizēti apskatīts atsevišķs komercbanku veids komercbanka, kura fokusējās uz Private Banking pakalpojumu piedāvāšanu un sniegšanu, un rezultātā tika veidota LR komercbanku klasifikācija atkarībā no Private Banking pakalpojumu piedāvājuma, kā arī tika aplūkotas virzīšanas pasākumu plānošanas procesa stadijas un šī procesa īpatnības komercbankā, un atsevišķi tika izpētīti virzīšanas elementi finanšu pakalpojumu jomā. Otrās daļas nobeigumā, pamatojoties uz apskatīto literatūru, tika izstrādātā komercbankas virzīšanas pasākumu plānošanas loģiskā shēma, ar kuras palīdzību komercbankas, kuras nodarbojas ar Private Banking pakalpojumu sniegšanu, var plānot virzīšanas pasākumu. Šajā shēmā darba autors ir atspoguļojis arī procentuālo budžeta sadalījumu starp svarīgākiem komercbankas virzīšanas elementiem. Trešajā daļā ir veikts AS Balitc International Bank darbības raksturojums un ir apskatīta Bankas attīstības dinamika, kā arī bankas atpazīstamības veicināšanas pasākumi. Daļas turpinājumā apskatīts virzīšanas pasākumu izstrādāšanas process AS Balitc International Bank, kā arī tika izstrādāts virzīšanas pasākumu plāns, pamatojoties uz darba autores izstrādāto virzīšanas pasākumu plānošanas loģisko shēmu Private Banking piedāvātajiem pakalpojumiem komercbankā. Nodaļas nobeigumā darba autore ir izrēķinājusi ieguvumu, kurš būs komercbankai pēc noteiktā virzīšanas pasākumu programmas īstenošanas, un šīs daļas ietvaros arī deva priekšlikumus attiecībā uz AS Baltic International Bank virzīšanas pasākumu programmas izmaiņām nākamajam periodam.
Atslēgas vārdi komercbanka, Private Banking, virzīšanas pasākumi, sabiedriskās attiecības, reklāma, tiešā pārdošana
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial bank, Private Banking, promoting activities, Public relations, advertising, direct sales
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 21:30:20