Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Jaunas tekstila produktu līnijas izstrāde un ieviešana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration and Launch of NewTextile Product Line"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Inese Suija-Meklere
Recenzents prof.,Dr.oec., Elīna Gaile-Sarkane
Anotācija Smirnova Sandra. Jaunas tekstila produktu līnijas izstrāde un ieviešana tirgū: Maģistra darbs / S.Smirnova, I.Suija Markova. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2014.- 104 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 24 attēli un 21 tabula. Bibliogrāfiskā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 41 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir radīt jaunu tekstila produktu līniju, kuras priekšrocības būtu garantēta kvalitāte un inovatīvu un ekoloģisku bambusa tekstila materiālu lietošana, kā arī izstrādāt plānu tās ieviešanai tirgū. Pirmajā darba daļā tiek analizēti teorētiskajā literatūrā aprakstītie jaunu produktu radīšanas procesa veidi. Otrajā darba daļā tiek analizēta ārējā un iekšējā vide, veikti klientu vajadzību pētījumi. Trešajā darba daļā tiek apkopotas klientu vajadzības, izstrādāts jaunās produktu līnijas koncepts, saražoti un testēti paraugi. Izstrādāts jaunās produktu līnijas ieviešanas tirgū plāns, radīta mārketinga komunikācija un veikti finanšu aprēķini Nozīmīgākie secinājumi maģistra darba ietvaros apliecina, ka Karla Ulriha un Stīvena Eppingera produkta izstrādes procesa metodoloģija ir veiksmīgi pielietojama jaunas tekstila produktu līnijas izstrādei. Tirgus un patērētāji ir gatavi pieņemt inovatīvus tekstila izstrādājumus no bambusa materiāla, bizness ir peļņu nesošs un tekstilam no bambusa materiāla ir liela nākotne. Priekšlikumos autore iesaka attīstīt biznesu un jaunradīto zīmolu, lai pilnībā izmantotu iespējas, kuras dod jaunās tehnoloģijas un produktu līnija no bambusa materiāla.
Atslēgas vārdi Jaunas tekstila produktu līnijas izstrāde un ieviešana tirgū. Tekstīla materiāls no bambusa šķiedras
Atslēgas vārdi angļu valodā Elaboration and Launch of NewTextile Product line. Textile material from the fibre of bamboo
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 21:27:13