Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA “Diānas Zandes psihologu prakse” mārketinga stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of „Dianas Zandes psihologu prakse” Ltd. Marketing Strategy"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Liene Meklere-Kutsare
Recenzents Mg.oec., Svetlana Gaile
Anotācija Jēgere A. SIA Diānas Zandes psihologu prakse mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / A. Jēgere. L.Meklere Kutsare. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2014. - 102 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valoda, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā saraksta ietverti avoti latviešu, angļu, un norvēģu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA Diānas Zandes psihologu prakse mārketinga stratēģiju un tās īstenošanas plānu, lai uzņēmums sasniegtu izvirzītos biznesa mērķus un kļūtu par vadošo savas nozares uzņēmumu grūtniecības un pēcdzemdību depresijas jautājumu risināšanas jomā Latvijā. Pirmajā darba daļā autore ir aprakstījusi mārketinga stratēģiju un tās nozīmi veiksmīgā uzņēmējdarbībā, mārketinga un zīmola lomu biznesa attīstībā un ētikas aspektus mārketinga stratēģijas izstrādē. Otrajā darba daļā autore veic uzņēmuma SIA Diānas Zandes psihologu prakse esošo uzņēmējdarbības novērtēšanu, izvērtē līdzšinējās mārketinga un komunikācijas aktivitātes, raksturo depresijas problēmas risināšanu ārvalstīs un Latvijā, kā arī raksturo likumdošanas normas un ierobežojumus psihologu prakses biznesā. Trešajā darba daļā autore veic veiksmīgas uzņēmējdarbības risku analīzi, izstrādā mārketinga stratēģiju un apraksta būtiskākās aktivitātes mārketinga ieviešanas taktiskajā plānā, kā arī vērtē nepieciešamo budžetu to realizācijā un apraksta kontroles mehānismu. Autores veiktie nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka SIA Diānas Zandes psihologu prakse mārketinga stratēģija ir jāveido, balstoties uz pakalpojuma mārketinga principiem. Analizējot aptaujas rezultātus, autore secina, ka iedzīvotājiem ir interese par grūtniecības un pēcdzemdību depresijas nozīmīgumu un ietekmi, kā arī vēlme tikt informētiem par simptomu mazināšanas iespējām un vairāk kā puse respondentu atzīmē, ka nav tikuši informēti par grūtniecības vai pēcdzemdību depresiju pie ginekologa vai vecmātes. Savukārt pētot ārvalstu pieredzi, autore secina, ka depresijas problemātikas risināšana Latvijā vēl nav pietiekami attīstīta, kā tas ir ārvalstīs. Autores sniegtie priekšlikumi ir izstrādāt mārketinga aktivitāšu plānu tuvākajam divu gadu periodam un rekomendēt SIA Diānas Zandes psihologu prakse to realizēt uzņēmumā. Autore rekomendē izstrādāt integrētu informēšanas kampaņu, kura ietvertu gan publicitātes, gan reklāmas un interneta mārketinga aktivitātes, tā sasniedzot vairāk kā 60% savas mērķauditorijas. Ar mārketinga stratēģijas palīdzību, SIA Diānas Zandes psihologu prakse jākļūst par pirmo uzņēmumu Latvijā, kurš piedāvā veikt depresijas iespējamības pārbaudi, izmantojot Edinburgas depresijas skalu, piedāvājot šo pakalpojumu veikt savā praksē.
Atslēgas vārdi grūtniecības un pēcdzemdību depresija, mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā pregnancy and post-natal depression, marketing strategy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 19:50:20