Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšana ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvēs un remontu darbos
Nosaukums angļu valodā Workplace Risk Reduction During Water Supply and Sewage Network Construction and Repair Works
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. J.Ieviņš
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba autors: Mārīte Bondare Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec, profesors Maģistra darba tēma: “Darba vides risku samazināšana ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvēs un remontu darbos”. Maģistra daba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lapām. Maģistra darbs satur 33 attēlus un 16 tabulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 22 informācijas avotus. Darbā izmantoti xx uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba galvenais mērķis un rezultāti: Darba mērķis ir izpētīt un analizēt uzņēmumā iespējamos darba vides riska faktorus, apkopot informāciju, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus ar mērķi, samazināt darba vides riska faktorus un iespējamo nelaimes gadījumu darbā notikumu varbūtību. Pētījuma laikā ir veikta apsekošana objektos, veikta darbinieku anketēšana un intervēšana. Tika pētīts uzņēmuma darba aizsardzības plāns un tā īstenošana. Apkopojot visu informāciju, ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par būvlaukuma ierīkošanas un būvdarbu organizācijas kontroles sistēmas ieviešanu un uzraudzību, kā arī darba aizsardzības plāna pilnveidošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu kontroles sistēmas izveidi uzņēmumā. Maģistra darba izstrādē ir izmantoti Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti, speciālā darba aizsardzības jomas literatūra un interneta resursi, valsts statistiskie dati un uzņēmuma nepublicētie dokumenti. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba vides risku samazināšana ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvēs un remontu darbos
Atslēgas vārdi angļu valodā Workplace Risk Reduction During Water Supply and Sewage Network Construction and Repair Works
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 12:50:07