Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Gamma starojuma ietekme uz hidroksilapatīta virsmas lādiņu
Nosaukums angļu valodā Gamma ray influence on hydroxyapatite surface charge
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Anna Bystrova
Recenzents Indra Surkova
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt gamma starojuma ietekmi uz hidroksilapatīta izejdarbu. Tiek novērtēts, kā mainās izejdarbs pēc apstarošanas ar gamma starojumu ar enerģiju 6 MeV atkarībā no pievadītās dozas (5, 10 un 15 Gy), kā arī tiek noteiktas izmaiņas virsmas raupjumā pēc apstarošanas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, veikto eksperimentu un aprēķinu metodikas apraksta, izmantotā materiāla apraksta, eksperimentu un aprēķinu rezultātu analīzes un secinājumiem. Darba rezultātā ir izpētīta gamma starojuma ar 6 MeV ietekme uz hidroksilapatītu, nosakot tā izejdarbu pirms un pēc apstarošanas, kā arī nosakot virsmas raupjumu pirms un pēc apstarošanas. Bakalaura darbs satur 3 tabulas, 57 attēlus, 1 pielikumu. Bakalaura darba apjoms ar pielikumu ir 69 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 19 literatūras avoti. 
Atslēgas vārdi Hidroksilapatīts, virsmas lādiņš, izejdarbs, gamma starojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Hydroxyapatite, surface charge, electron work function, gamma radiation
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 13:03:06