Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Jauniešu nodarbinātības problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Youth unemployment problems in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektore L.Kamola
Recenzents Mg.oec., lektors N. Balabka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Jauniešu nodarbinātības problēmas Latvijā”. Bakalaura darba autors: Jūlija Novicka. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lektore Līga Kamola. Ekonomiskās krīzes apstākļos Latvijā krietni samazinājis nodarbināto skaits un palielinājās bezdarba līmenis, tajā skaitā arī jauniešu vidū, tātad šī ir aktuāla un ļoti svarīga tēma. Jo jaunieši ir valsts nākotne un potenciāls, sabiedrības ražotājspēku ārkārtīgi svarīgs resurss, bet tajā pašā laikā jaunatne ir viena no īpaši vārīgām sociālam grupām darba tirgū. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta nodarbinātība un bezdarbs no teorētiskā aspekta, apkopota zinātniskā informācija no vairākiem literatūras avotiem. Otrajā daļā analizēta bezdarba un nodarbinātības statistikas dati un analizētas mūsdienas tendences pasaulē, Eiropas Savienībā un Latvijā laika periodā no 2000. gada līdz 2014.gadam. Trešajā nodaļā ir analizēti bezdarba un nodarbinātības programmas un pasākumi, kas tiek realizēti, lai uzlabotu jauniešu esošo situāciju darba tirgū. Darbā tiek piedāvāti vairāki priekšlikumi jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanai un nodarbinātības paaugstināšanai Latvijā. Bakalaura darbs satur 52 lapas, 20 attēli, tika izmantoti 32 literatūras avoti. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi jauniešu nodarbinātība, jauniešu bezdarbs, darba tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā youth employment, youth unemployment, labor market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 10:39:35