Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Autoservisa rezerves daļu veikala modernizācija ar mērķi paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti.
Nosaukums angļu valodā Modernization of car Service Centre Spare Part Shop with the Aim to Increase Enterprise Operational Efficiency.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Yevhen Harbuz
Recenzents Mihails Larins
Anotācija Dotā darba nosaukums ir Autoservisa - rezerves daļu veikala modernizācija ar mērķi paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti. Šī darba mērķis bija iepazīties ar SIA RDK Service autoservisu un rezerves daļu veikalu, izpētīt šī uzņēmuma modernizācijas iespējas un izstrādāt priekšlikumus to realizācijai, lai šo mērķi sasniegt bija nepieciešams iepazīties ar autotransporta nozari un tās nozīmi Latvijas valsts ekonomikā, izpētīt uzņēmuma vadības sistēmu un darbinieku motivācijas teoriju, analizēt konkurētspējīgos autoservisus Rēzeknes pilsētā, aptaujāt klientus un izanalizēt viņu vēlmes un priekšlikumus, izstrādāt uzņēmuma modernizēšanas plānu, veikt nepieciešamo izmaksu aprēķinu autoservisa tālākai attīstībai. Tika izpētītas iespējas veikt izmaiņasrezerves daļu veikalā gan preces izkārtojuma ziņā, tas ir, izveidot ergonomisku rezerves daļu noliktavu, un estētiski pievilcīgu veikalu, kā arī izpētīt nepieciešamību paplašināt rezerves daļu sortimentu, bet galvenokārt, izvērtēt un aprēķināt izmaksas lai ieviest svītrkodu sistēmu veikala un noliktavas efektīvai pārvaldīšanai. Tika analizēta esošā situācija darbā ar klientiem, kā arī izvērtēta nepieciešamība pēc klientu uzskaites sistēmaspārveides un uzlabošanas. Tika aprēķinātas izmaksas, lai autoservisā izveidot papildus automašīnu labošanas iecirkņus, kā arī izmaksas papildus aprīkojuma un instrumentu iegādei. Tika izpētīti Rēzeknes pilsētā lielākajos autoservisos sniegtie pakalpojumi, nolemts, ka nepieciešama pakalpojumu klāsta paplašināšana. Tika veikti nepieciešamie aprēķini aprīkojuma iegādei, kas atļautu paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu. Bakalaura darba mērķis ir sasniegts - uzņēmuma darbība ir izpētīta, autoservisa modernizācijas darba apjoms un aptuvenās izmaksas ir aprēķinātas un aprēķinu rezultāti ļauj spriest par modernizācijas lietderību. Dotais bakalaura darbs sastāv no 69 lappusēm, 4 nodaļām ar 21 apakšnodaļu, 33 attēliem, 4 tabulām, 31 formulas, 18 literatūras avotiem un diviem pielikumiem.
Atslēgas vārdi Rezerves daļu veikala modernizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Spare parts store modernization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 10:12:05