Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Valsts pārvaldes iestādes darba izpildes rezultātu novērtēšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancing assessment of performance results in a state institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Mg.paed. A.Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Jaudzema Inita. Valsts pārvaldes iestādes personāla darba rezultātu novērtēšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/vadītāja Gailīte Sarmīte, RTU lektore, Mg. psych., Datorsalikums., Rīga: RTU, 2014. - 77.lpp. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 77 lapām, tai skaitā 14 tabulām un 18 attēliem. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantota literatūra: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, tai skaitā LR normatīvie akti, interneta resursi personāla darba izpildes rezultātu novērtēšanas jautājumos, iestādes iekšējie normatīvie akti, kas attiecas uz personāla vadības un personāla darba izpildes novērtēšanas procesiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturota valsts iestāde, tās personāls un organizatoriskā struktūra, veikta personāla vadības politikas un personāla vadības procesa analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla darba izpildes novērtēšanas mērķi, novērtēšanas sistēmas nepieciešamība, personāla darba izpildes novērtēšanas veidi un procesi. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti valsts iestādes personāla darba izpildes rezultātu novērtēšanas sistēmas pilnveidošanai. 1. Fiziskā un kvalificētā darba veicēju apmācības projekts. 2. Objektīvas personāla darba izpildes novērtēšanas projekts. 3. Individuālo mērķu un uzdevumu noteikšanas projekts.
Atslēgas vārdi personāla darba rezultātu novertēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā administration staff evaluation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 22:57:40