Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības organizācijas pilnveide Rīgā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Public Utility Service Provider Activities Organization in Riga City”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja., Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības organizācijas pilnveide Rīgā". Pētījuma objekts ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Rīgā. Maģistra darba priekšmets- SIA Rīgas ūdens darbības organizācija un tās pilnveidošanas iespējas. Izstrādājot darbu, tika noteikts mērķis uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt SIA Rīgas ūdens darbības organizācijas analīzi, atklāt uzņēmuma trūkumus, nepilnības, problēmas un tā rezultātā izdarīt secinājumus, un izstrādāt priekšlikumus investīciju iespējām uzņēmumā, kas pilnveidos uzņēmuma darbības organizāciju. Pētījuma jautājums - paaugstinot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, SIA Rīgas ūdens uzlabos darbības organizāciju. Darba teorētiskajā daļā ar dažādas mācību un izzinošās literatūras palīdzību sniegts teorētisks apskats par sabiedriskiem pakalpojumiem un to regulēšanu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju licencēšanu, tiek apskatīti tarifu noteikšanas pamatprincipi, raksturota ūdenssaimniecības nozare, tiek salīdzināti ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi un ūdenssaimniecības nozares institucionālā sistēma Latvijā. Darba praktiskajā daļā tiek raksturota uzņēmuma SIA Rīgas ūdens organizatoriskā struktūra un to darbību regulējošie normatīvie akti, tiek veikta SVID analīze, segmentu raksturojums, informāciju vadības sistēmas izpēte uzņēmumā, tiek raksturoti SIA Rīgas ūdens finanšu rādītāji, tarifu politika, uzņēmuma nodokļi un to nomaksa. Zinātniski praktiskajā daļā tiek veikts SIA Rīgas ūdens esošo un plānoto tarifu salīdzinājums un investīciju iespējas. Zinātniski praktiskajā daļā tiek analizēta tarifu aprēķināšanas metodika un tās vispārīgie principi, tiek salīdzināti esošie un plānotie tarifi, tiek apskatītas investīciju iespējas un ieguvumi no ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstības. Maģistra darba secinājumos tika konstatēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja priekšrocības un trūkumi, kā arī izvirzītas iespējamās investīciju iespējas uzņēmuma darbības organizācijas pilnveidošanai. Darbā izmantoti dažādi autoru darbi latviešu valodā, krievu valodā un angļu valodā, kā arī interneta resursi. Darba apraksts satur 84 lapas, 12 attēlus,21 tabulas un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības organizācija un pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Public Utility Service Provider Activities Organization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 20:41:02