Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa ietekme uz Krāslavas novada pašvaldības darbību”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Real Estate Tax on Economic Activity of Kraslava District Municipality ”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Andrējeva, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc. profesore, Dr.oec
Anotācija Maģistra darba mērķis ir vispārēji raksturot, analizēt un aprakstīt nekustamā īpašuma nodokli un tā ietekmi uz Krāslavas novada pašvaldības darbību. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi ir veikti šādi uzdevumi: • tika izpētīta nekustamā īpašuma nodokļa sistēma, tās būtība un jēdziens; • veikta nekustamā īpašuma nodokļa regulējošās tiesiskās bāzes analīze; • tika aplūkota nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana citās valstīs; • izpētīta nekustamā īpašuma nodokļa ietekme uz Krāslavas novada pašvaldības budžetu; • tika veikta nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas analīze; • izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas pilnveidošanai. Izvēlētā maģistra darba tēma ir ļoti aktuāla, jo pašvaldību funkciju kvalitatīva izpilde ir tieši saistīta ar nodokļu sistēmas pareizo darbību, jo ieņēmumi no nodokļu iekasēšanas ir vieni no galvenajiem ieņēmumiem valsts pamatbudžetā, tostarp vietējos budžetos. Veidojot pareizu nodokļu politiku, valsts gan tieši, gan netieši ietekmē Latvijas iedzīvotāju labklājību. Maģistra darbā tiek pētīta problēma, kas saistīta ar nekustamā nodokļa iekasēšanas ietekmējošiem faktoriem, tās cēloņiem un sekām. Darba pētījuma objekts ir Krāslavas novada pašvaldības darbība, bet pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas ietekmējošie faktori. Lai tiktu sasniegts maģistra darba mērķis, ir nepieciešams izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa darbības principus un veikt regulējošās tiesiskās bāzes analīzi. Pie tam ir jāizpēta nekustamā īpašuma nodokļa loma Krāslavas novada pašvaldības budžetā. Maģistra darbs ir uzrakstīts uz 86 lappusēm, darbā tika izmantotas 12 formulas, 18 tabulas, 23 attēli, 31 literatūras avots. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas struktūra, raksturojums un administrēšanas principi Latvijā un citās valstīs. Otrajā daļā tiek pētīta nekutamā īpašuma nodokļa loma pašvaldību finanšu sistēmā. Savukārt maģistra darba trešajā daļā tiek raksturots Krāslavas novada nekustamais īpašums un tika izstrādāti priekšlikumi Krāslavas novada pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas pilnveidošanai. Par pamatu izpētei tiek ņemts Krāslavas novada pašvaldības budžets par 2011.-2013.gadiem.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana, pašvaldības funkcijas, budžets.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate tax collection, local municipality functions,budget.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 14:03:21