Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu nodokļu parādu administrēšanas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Administration of Corporate Tax Debts”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Gromule, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Dr.sc.ing.
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: „Uzņēmumu nodokļu parādu administrēšanas pilnveidošana”. Autors: Marina Hohlova Maģistra darba vadītājs: RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec., Irina Jevinga Darbs veltīts aktuālai tēmai, it īpaši sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas mūsdienās ir ārkārtīgi liela problēma, kas kavē valsts ekonomisko attīstību. Maģistra darbs satur 95 lapas, ir izveidotas 18 tabulas, 22 attēlu, 4 formulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 33 literatūras un citi avoti. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, biblogrāfiskā saraksta. Pirmajā daļā ir raksturots un pētīts nodokļu parādu administrēšanas process, tiek veikta nodokļu parādu piedziņas darbības analīze, izanalizēta nodokļu parādu struktūra, kā arī izvērtētas nodokļu parādu izmaiņas. Otrajā daļā sīkāk tiek pētīti iemesli, kas kavē uzņēmumu savlaicīgu nodokļu iemaksāšanu budžetā, izpētītas nodokļu parādu samazināšanas iespējas. Trešajā daļā apskatītas un novērtētas ieviestās izmaiņas, kas ietekmē nodokļu parādu apjomu samazināšanu, kā arī izstrādāti priekšlikumi nodokļu parādu administrēšanas uzlabošanai. Darba beigās tiek noformulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt nodokļu parādu administrēšanas (piedziņas) procesu, tā specifiku, kā arī ar to saistītās darbības un problēmas, un ieteikt priekšlikumus piedziņas darba efektivitātes uzlabošanai. Maģistra darba uzdevumi: • aprakstīt un novērtēt nodokļu parādu piedziņas procesu; • izpētīt un analizēt nodokļu parādu piedziņas metodes; • izanalizēt un novērtēt nodokļu parādu struktūru un piedziņas darbības rezultātus; • izvērtēt parādu rašanas iemeslus, aplūkot problēmas, kas kavē uzņēmuma nodokļu savlaicīgu iemaksu budžetā, kā arī aplūkot uzņēmumu nodokļu parādu situācijas risināšanas iespējas; • apskatīt un novērtēt ieviestās izmaiņas nodokļu parādu administrēšanas uzlabošanai un parādu apjomu samazināšanai; • sniegt priekšlikumus parādu iekasēšanas darba pilnveidošanai. Pētījuma objekts – nodokļu parādi, pētījuma priekšmets – nodokļu maksātāju saistību izpilde pret valsts budžetu. Maģistra darbam ir praktiska nozīme, šo darbu var izmantot, lai gūtu priekšstatu par nodokļu parādu administrēšanas procesu un ar to saistīto problēmu risināšanas iespējām. Pētījums veikts par periodu no 2008.gada līdz 2013. gadam.
Atslēgas vārdi Nodokļi, nodokļu parādu piedziņa, nodokļu parādu administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā tax, administration
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 13:47:08