Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Iedzīvotāju piesaistes instrumenti pašvaldībai”
Nosaukums angļu valodā „Tools for attracting population in local governments”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Mg.oec.,prakt. doc. U.Kamols
Anotācija Anotācija Latvijas teritorijā jau vairākus gadus vērojama depopulācija, iedzīvotāju skaits samazinās. Pašvaldības pastāvēšanas pirmais pamatnosacījums ir iedzīvotāju bāze, kas tajā dzīvo. Turklāt arī no pastāvīgajiem pašvaldības iedzīvotājiem atkarīgs tās budžets. Latvijas pašvaldību galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas tiek ieskaitīts tās pašvaldības budžetā, kurā iedzīvotājs deklarējis savu dzīvesvietu. Lai motivētu iedzīvotājus palikt un nepamest pašvaldību, tām ir jāpiedāvā dažādi labumi un priekšrocības, kas pieejami tikai konkrētās pašvaldības iedzīvotājam. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādus pasākumus, kas ietekmē iedzīvotāju dzīves vietas izvēlē, veic pašvaldība, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus un atturētu esošos no migrācijas uz citām pašvaldībām. Darba gaitā bakalaura darba Iedzīvotāju piesaistes instrumenti pašvaldībai autore veica pētījumu, kura ietvaros tika izpētīti pakalpojumi, kas pieejami tikai Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem, un galvenie iedzīvotāju piesaistes instrumenti pašvaldībā. Tika veikta aptauja ar 2 mērķa grupām, kuras mērķis bija noskaidrot esošo iedzīvotāju apmierinātību, un kāda veida palīdzību tie saņem no pašvaldības, kā arī uzzināt, kas motivētu citu pašvaldību iedzīvotājus pārcelties uz Rīgas pašvaldību. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas tika veiktas 2 strukturētās intervijas ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem. Darbs strukturēts 3 nodaļās. Pirmajā izpētīts teorētiskais materiāls par pašvaldībām un pašvaldību ietekmējošā likumdošana. Otrajā sniegts Rīgas domes pašvaldības raksturojums, piedāvātie pakalpojumi tās iedzīvotājiem un iedzīvotāju piesaistes instrumenti. Trešajā nodaļā apkopoti aptaujas rezultāti, izceļot lielākās pašvaldībā pastāvošās problēmas un iespējamos to risinājumus. Ar ekspertu interviju palīdzību noskaidrota pašreizējā minēto problēmu risināšanas gaita un iespējamība, nākotnes iespējamie iedzīvotāju piesaistes instrumenti. Nobeigumā autore secina, ka bakalaura darba mērķis ir sasniegts ir izpētīti pakalpojumi un atvieglojumi, kas motivē iedzīvotājus dzīvot pašvaldībā, kā arī noskaidroti svarīgākie iedzīvotāju piesaistes instrumenti. Darba kopējais apjoms ir 66 lapaspuses, tas satur 11 attēlus, 3 tabulas un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi pašvaldība, iedzīvotāju piesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā local government , attracting population
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2014 17:56:14