Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Baltijas ostu attīstības analīze un nākotnes tendences.
Nosaukums angļu valodā Analysis and Future Trends of Baltic Port Development.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Urbahs
Recenzents Valerijs Muhins
Anotācija Diplomdarba tēma ir Baltijas ostu attīstības analīze un nākotnes tendences. Šis darbs ir veltīts Baltijas jūras ostu izpētei, kā arī Baltijas valstu ostu, konkrēti Rīgas, Klaipēdas un Tallinas, kravu apgrozījuma analīzei. Galvenais diplomdarba mērķis ir Baltijas valstu ostu kravu apgrozījuma dinamikas izpēte un tālāk, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, ilgtermiņa attīstības prognozēšana. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir raksturoti galvenie Baltijas valstu ostu parametri. Pētījuma veikšanas gaitā, tika noskaidrotas ostu stiprās un vājās puses, izskatītas kravu transportēšanas uz/no ostām iespējas, konkrētāk, auto un dzelzceļa ceļu tīklu pieejamība. Īpaša uzmanība tika veltīta katras ostas pamat parametru izpētei maksimālais kuģu iegrimes dziļums piestātnēs, kopējā ūdens akvatorija platība, kā arī iespēja uzņemt dažāda tipa kuģus. Otrajā nodaļā ir veikta ostu kravu apgrozījuma izpēte, analizēta apstrādāto kravu plūsmas struktūra un salīdzināta tās dinamika starp ostām. Kopumā, Baltijas jūras austrumu piekrastē, pēdējo sešu gadu laikā bija novērojama tendence palielināties kopējam kravu apgrozījumam. Šajā ziņā starp Baltijas valstu ostām, nepārspējama līdere bija Rīgas osta. Turklāt, pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka ievērojama Rīgas, Klaipēdas un Tallinas ostās apstrādāto kravu daļa ir tranzīta kravas, kas no vienas puses sniedz iespēju attīstīt plašu pakalpojumu spektru, bet no otras puses padara ostas atkarīgas no citu valstu klientiem. Noslēdzošajā, trešajā darba nodaļā ir veikta Rīgas, Klaipēdas un Tallinas ostu kravu apgrozījuma laika rindu analīze, izmantojot programmu Eviews. Lai to varētu izdarīt, vispirms visi apkopotie dati tika pārveidoti līdz nepieciešamajai formai. Programma Eviews nodrošina īpaši sarežģītu un smalku instrumentāriju datu apstrādei un ļauj veikt regresijas analīzi. Iegūto datu apstrādes rezultātā kļuva iespējams prognozēt Rīgas, Klaipēdas un Tallinas ostu kravu apgrozījumu turpmākajiem pieciem gadiem. Diplomdarbā ir ņemtas vērā Baltijas valstu ostu problēmas un sniegti priekšlikumi to iespējamam risinājumam. Darbs sastāv no 91 lapām un 2 pielikumiem. Tajā ir izvietoti 67 attēli, 35 tabulas un izstrādei ir izmantotas 10 formulas un 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi osta, jūra, kravas apgrozība
Atslēgas vārdi angļu valodā cargo; sea; cargo turnover
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2014 17:40:00