Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dabasgāzes caurplūdes palielināšanas iespējas esošajā gāzapgādes sistēmā"
Nosaukums angļu valodā "Means of increasing flow rate in the existing natural gas supply system"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs I.Laube
Recenzents J.Pšeņičnaja
Anotācija Maģistra darba autors: Roberts Vazdiķis Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. Ināra Laube Bakalaura darba temats: Dabasgāzes caurplūdes palielināšanas iespējas esošajā gāzapgādes sistēmā Bakalaura darba apjoms: Maģistra darba apjoms ir 65 lpp. Maģistra darbs ietver 23 attēlus, 12 tabulas un 8 aprēķinu formulas Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfija ietver 42 informācijas avotus Bakalaura darba galvenie apskatītie jautājumi un rezultāti: Teorētiskajā daļā tika apskatītas gāzes spiediena paaugstināšanas iespējas gāzes sadales sistēmā saistošā normatīvo aktu bāze, veicamie izpētes un sagatavošanās darbi, apzināti alternatīvi sistēmas rekonstrukcijas risinājumi. Tika klasificētie galvenie sistēmas komponenti un apskatīti to darbības pamatprincipi, aprēķins un izvēle atbilstoši sistēmas parametriem. Darbā tika veikta esošas Rīgas gāzapgādes sistēmas daļas izpēte un izstrādāti sistēmas rekonstrukcijas priekšlikumi. Tika apkopota un analizēta informācija par rekonstrukcijas darbu izmaksām un salīdzinātas alternatīvo risinājumu izmaksas. Baltoties uz iegūtajiem rezultātiem tika ekonomiski un tehniski pamatota spiediena palielināšanas scenārija pielietošana gāzes caurplūdes nodrošināšanai. Bakalaura secinājumu daļa: Secinājumu daļā apskatītas galvenās atziņas par racionāla sistēmas rekonstrukcijas varianta izvēli. Priekšlikumi sistēmas attālinātas kontroles nodrošināšanai un darbības drošuma uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Gāzes spiediena paaugstināšana, cauruļvadu rekonstrukcija, vidējai spiediens, zemais spiediens
Atslēgas vārdi angļu valodā Gas pressure increase, pipeline reconstruction, medium pressure, low pressure
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 17:40:54