Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Friendly Retail Solutions nākotnes stratēģijas attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Future Development Strategy Project for Friendly Retail Solutions
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs W.Schaub
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba Friendly Retail Solutions nākotnes stratēģijas attīstības projekts mērķis ir noskaidrot kādas darbības un kādus soļus var spert Friendly vadība un pašreizējie akcionāri, lai nodrošinātu pāreju no start-up posma uz ienesīgu, paredzamu un ilgtspējīgu kompānijas darbības attīstību. Lai rastu atbildes apskatītajai problēmai, maģistra darba ietvaros tika veikta galveno kompānijas biznesa attīstību ietekmējošo faktoru stratēģijas un biznesa modeļa analīze, izmantojot Portera piecu spēku modeli un SWOT analīzi, kā arī balstoties uz publiski pieejamo statistiku tika analizēti politiskās, ekonomiskās, sociālās un tehnoloģiju vides ietekme uz Friendly biznesu. Izmantojot kompānijas kompānijas biznesa plānu un citus publiskos resursus tika noteikts kompānijas mērķa tirgus un mērķa klientu segmenti, kā arī noskaidroti ieteicamie marketinga instrumenti tuvākam kompānijas attīstības posmam. Tāpat tika veikta galveno konkurentu un iespējamā Friendly pozicionēšanās analīze. Darbā tika analizēts Friendly iespējamā vērtību ķēdes un operāciju modeļa attīstība. Balstoties uz līdzīgu industriju standartiem un autoru pieņēmumiem, tika veiktas Friendly darbības finanšu projekcijas analizējot uzņēmuma ieņēmumu struktūru, darbības izmaksas, nepieciešamos ieguldījumu un kapitāla atdeves analīze. Darbā secināts, ka: 1) tirgus un patērētāji ir gatavi jauniem pirkšanas paradumiem; 2) Friendly biznesa ideja ir attīstāma, bet pašreiz kompānijai ir vairāk draudu un vājo vietu, kā stipro pušu un iespēju. Lai izvairītos no iespējamām problēmām kompānijai jāfokusējas uz vienu biznesa modeli; 3) kompānijai skaidri jādefinē mērķa tirgi un tirgus segmenti, fokusējoties uz atsevišķu tirgus segmentu apkalpošanu. Kompānijas produktu pozicionējumā jāuzsver kompānijas mašīnu īpašās tehniskās iespējas uzsverot īpašu kanālu patērētāju grupu priekšrocības; 4) kompānijas tālākai attīstībai nepieciešama operatīvā darbības plāna un galveno darbības rādītāju sistēmas ieviešana un kontrole; 5) izvēloties noteiktu biznesa modeli, kompānijai ir labs pamats peļņas un pietiekamas naudas plūsmas ģenerēšanai, lai gan iespējamās izmaiņas pamatdarbības rādītājos, jo īpaši pārdošanā, padara kompānijas biznesu viegli ievainojamu. Maģistra darbs ir angļu valodā, tā kopējais apjoms ir 150 lapaspuses (131 neieskaitot pielikumus) un tajā ir 12 tabulas, 17 attēli, 18 diagrammas un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategy
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 17:05:57