Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšanas metodes elektromontāžas darbos
Nosaukums angļu valodā Methods of Workplace Risk Reduction for Electric Installation Works
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. J.Ieviņš
Recenzents RTU prakt.docente G.Maurāne
Anotācija Maģistra darba autors: Svetlana Šteinbrika Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec, RTU profesors Maģistra darba temats: Darba vides risku samazināšanas metodes elektromontāžas darbos. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 123 lapām. Maģistra darbs satur 40 attēlus, 9 tabulas un pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 54 informācijas avoti, izmantoti Interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis: identificēt elektromontieriem darba vidē sastopamos riska faktorus, analizēt to ietekmi uz nodarbināto veselību un noteikt pasākumus, kuri būtu veicami, lai pilnveidotu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, kura darbības veids ir elektromontāžas darbi. Darba uzdevums: veikt darba vides riska faktoru analīzi, veikt elektromontieru anketēšanu un rezultātu apkopošanu; veikt darba vides riska faktoru identifikāciju un novērtēšanu; veikt ergonomisko riska faktoru novērtēšanu ar vairākām metodēm. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta risku novērtēšanas būtība, riska faktori darbā un ergonomisko risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir analizēti nelaimes gadījumu un arodslimību statistikas dati būvniecības nozarē, veikta aptauja elektromontāžas darbu risku identificēšanai un veikta ergonomisko riska faktoru analīze. Darba praktiskajā daļā tiek piedāvāti risinājumi galveno darba vides riska faktoru samazināšanai un veikta atkārtota analīze. Aprakstītas darba gaitā pielietotas pētīšanas metodes. Identificēti elektromontieru darba pastāvošie darba vides riska faktori un veikts to novērtējums. Ergonomiskie darba vides riska faktori vērtēti ar vairākām metodēm. Secinājumu un priekšlikumu daļā ir konstatētas būtiskās darba aizsardzības problēmas elektromontāžas darbos un doti iespējamie risinājumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Šteinbrika S., Darba vides risku samazināšanas metodes elektromontāžas darbos: Maģistra darbs / Darba vadītājs J.Ieviņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2014. – 123.lpp.
Atslēgas vārdi risku samazināšana, elektromontāžas darbi
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Reduction, Electric Installation Works
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 14:59:58