Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Globalizācijas izpausmes Latvijas tautsaimniecībā”
Nosaukums angļu valodā „Manifestations of globalization in the Latvian economy”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., profesors J.Saulītis
Anotācija Bakalaura darba autors: Krista Petre Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Ilze Judrupa Bakalaura darba temats: Globalizācijas izpausmes Latvijas tautsaimniecībā Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba apjoms: 64 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 1 tabula un 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantoti 41 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 39 ir latviešu valodā un 1 svešvalodā. Informācijas avoti ietver zinātnieku, pētnieku publikācijas, statistisko materiālu krājumus, piemēram, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datus, Latvijas Republikas ministriju publicētos datus, lielākā daļa no tiem - elektroniskie resursi. Globalizācija mūsdienās ir neizbēgams pasaulē pastāvošs process, kas ietekmējis pilnīgi visas pastāvošās attīstības sfēras. Bakalaura darba mērķis: izpētīt globalizācijas pozitīvās un negatīvās izpausmes Latvijas tautsaimniecībā. Lai sasniegtu mērķi, autors apskatīja globalizācijas dažādās izpratnes variācijas, ar to saistītus terminus, izpausmes un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Tā kā globalizācijas process vistiešākajā mērā skar Latvijas iedzīvotāju, kurš savukārt ir valsts labklājības un ekonomiskās izaugsmes kodols, darbā tika veikta aptauja par cilvēku saskarsmi, viedokli par globalizācijas izpausmēm. Bakalaura darba rezultātā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi iespējami veiksmīgākai valsts pastāvēšanai globalizācijas laikmetā.
Atslēgas vārdi globalizācija, Latvijas tautsaumniecība, migrācija, tūrisms, investīcijas, eksports, imports
Atslēgas vārdi angļu valodā globalization, Latvian economy, migration, tourism, investment, export, import
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 15:04:35