Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas ārējā tirdzniecība pirms un pēc iestāšanas Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā „Latvian foreign trade before and after accession to the European Union”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec.,prakt. doc. U.Kamols
Recenzents Mg.oec., lektore G.Blagova
Anotācija Dmitrijs Miņins. Bakalaura darbs. Latvijas ārēja tirdzniecība pirms un pēc iestāšanām Eiropas Savienībā. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. Mūsdienās katra valsts īsteno ārējo tirdzniecību, kas ir preču apmaiņa starp divām vai vairākām valstīm un kas ietver sevī gan importu, gan eksportu. Valsts eksports un imports ir divas galvenās sfēras, kuras uztur nacionālo labklājību. Arī Latvijas labklājību. Ir ļoti svarīgi rūpēties par valsts eksporta un importa nozares attīstīšanu, jo tas palielina tās iekšzemes kopproduktu, dod iespēju ražotājiem samazināt savas ražošanas izmaksas un paaugstināt produktu kvalitāti. Eksporta un importa radītāji ir faktori ārzemju valūtas saņemšanai un ražošanas atbalstīšanai. Pašreizējā Latvijas ekonomikā eksports kļuva par lielāko ekonomikas nozari, caur kuru realizējas gandrīz 30% no visa IKP apjoma. Tomēr Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā ietekmēja uz tās ārējo tirdzniecību eksportu un importu un valsts kopējo ekonomiku. Tāpēc tika izvēlēta bakalaura darba tēma Latvijas ārējas tirdzniecības analīze pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienība. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kā Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā ietekmēja uz tās ārējo tirdzniecību eksportu un importu. Lai sasniegtu darba mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Atlasīt un izpētīt literatūru par ārēju tirdzniecību; 2. Atspoguļot un izanalizēt makroekonomikas datus, kuri vislabāk parāda Latvijas eksporta un importa dinamiku un struktūru pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā; 3. Izstrādāt secinājumus par izvēlēto tēmu. Darba izstrādē tika izmantotas: vēsturiskā metode, lai izpētītu ārējas tirdzniecības vēsturi un attīstību; salīdzinošā metode, lai analizētu Latvijas ārējas tirdzniecības izmaiņas pirms un pēc iestāšanām Eiropas Savienībā. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas, kurā tiek sniegts vispārīgais apskats par ārējo tirdzniecību, eksporta un importa raksturojums, un praktiskās daļas, kurā tiek atspoguļoti un analizēti dati, kas tika izmantoti no Centrālas Bankas ikgadējas pārskatiem par Latvijas ārējo tirdzniecību pirms un pēc Latvijas valsts iestāšanās Eiropas Savienībā laika periodā no 1996. gada līdz 2013. gadam. Nobeigumā tiek izvērtēta Latvijas ārejas tirdzniecības situācija pirms un pēc iestāšanām Eiropas Savienībā un izstrādāti secinājumi par izvēlēto tēmu.
Atslēgas vārdi ārēja tirdzniecība, latvijas, iestāšanās, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign trade, European Union
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 14:26:00