Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Koka konstrukcijas gājēju tiltiem"
Nosaukums angļu valodā "Timber Structures for Pedestrian Bridges"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Koka konstrukcijas gājēju tiltiem". Darba mērķis ir izanalizēt koka konstrukciju koksnes raksturīgās īpašības, pielietojumu tiltu konstrukcijām un izpētīt mehāniski savienotu siju īpašības un pielietošanas iespējas gājēju tiltiem. Maģistra darba mērķa sasniegšanai veiktie uzdevumi ir: koka struktūras un koksnes raksturīgo īpašību un priekšrocību analīze; izpētītas galvenās prasības ilgizturīga koka tilta konstrukcijai, aprakstīti un salīdzināti dažādi koka izstrādājumi; izpētītas mehāniski savienoto siju īpašības, veicot analītisko aprēķinu atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem un standartiem un veicot konstrukcijas eksperimentālu testēšanu laboratorijā. Pētījuma daļā tika pētītas mehāniski savienotu masīvās koksnes siju īpašības un pielietošanas iespējas gājēju tiltu konstrukcijām. Tika veikts konstrukcijas analītiskais aprēķins atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 un eksperimentāla testēšana laboratorijā konstrukcijas īpašību noteikšanai atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 408+A1:2012. Pētījuma rezultātā secināts, ka atbilstoši standartam projektēta un izgatavota mehāniski savienotu siju konstrukcija uzrāda labus stiprības rādītājus, aprēķins tuvu prognozē konstrukcijas darbību un konstrukcija ir laba alternatīva līmētās koksnes sijām nelieliem gājēju tiltiem. Maģistra darba apjoms ir 111 lappuses, kurās ietverti 59 attēli un 16 tabulas. Izmantoto literatūras avotu skaits 40.
Atslēgas vārdi koka tilti, koka tiltu ilgizturība, koksnes izstrādājumu sijas, mehāniski savienotas sijas
Atslēgas vārdi angļu valodā timber bridges, timber bridge durability, engineered wood products, mechanically jointed beams
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 14:14:01