Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Auksto griestu darbības parametru analīze slimnīcas palātā"
Nosaukums angļu valodā "The analysis of chilled beams operating parameters in a hospital ward"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Anatolijs Borodiņecs
Recenzents Artūrs Lešinskis
Anotācija A. Prozumenta maģistra darbā "Auksto griestu darbības parametru analīze slimnīcas palātā" izklāstīts pētījums, kura mērķis bija iegūt gaisa fizikālo parametru datus un veikt likumsakarību apkopojumu par auksto griestu jeb klimatisko griestu paneļu darbību dzesēšanas un apkures režīmā slimnīcas palātā. Pētījums tika veikts sertificētā aerodinamikas laboratorijā, balstoties uz ASHRAE 55-2004 un ANSI/ASHRAE/ASHI 17-2013 standartiem. Darba teorētiskajā daļā detalizēti aprakstītas cilvēka komforta prasības un mikroklimata prasības slimnīcās saskaņā ar normatīviem, dzesēšanas un apkures priekšnosacījumi slimnīcās, kā arī sniegts ieskats auksto griestu tehnoloģijā, kā mūsdienīgā risinājumā teicama komforta nodrošināšanai slimnīcās. Pētījuma ietvaros tika uzbūvēta testa kamera, kas imitēja slimnīcas palātu. Testa kamerā tika veikti mērījumi, lai noteiktu kritisko gaisa parametru vērtības cilvēka uzturēšanās zonā dzesēšanas un apkures scenārijā, izmantojot klimatisko paneļu tehnoloģiju. Pētījumā iegūto mērījumu rezultāti salīdzināti ar dūmu testu, kas vizuāli demonstrē gaisa sadalījumu un izkliedi visā telpas apjomā, parādot, vai neveidojas gaisa masas noslāņošanās, īsslēguma zonas vai paaugstinātas turbulences zonas. Zinātniskajā darbā iegūtie dati ir izmantojami AVK inženieriem moderno ventilācijas sistēmu projektēšanā, kurās arvien biežāk tiek integrēta auksto griestu tehnoloģija. Darba noslēgumā tiek pamatota to izmantošana dzesēšanas režīmā slimnīcās u.c. telpās no komforta un energoefektivitātes viedokļa. Maģistra darba apjoms ir 69 lpp. Darbā izmantoti 18 attēli, 11 tabulas, 12 formulas, 54 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Iekštelpu gaisa kvalitāte, Mikroklimats slimnīcās, Aukstie griesti, Pilna mēroga tests, Dūmu tests
Atslēgas vārdi angļu valodā Indoor air quality, Indoor climate in hospitals, Chilled beams, Full-scale test, Smoke test
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 14:06:41