Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Individuālo ūdensskaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas izbūves tehniskie risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Technical solutions of remote reading system for individual water meters"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs G.Jaudzems
Recenzents A.Krūmiņš
Anotācija G. Klagiša maģistra darba nosaukums ir Individuālo ūdensskaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas izbūves tehniskie risinājumi. Darbā ir noteikts mērķis dot rekomendācijas uzskaites sistēmas uzlabošanai daudzdzīvokļu ēkā. Mērķa sasniegšanai, darba gaitā tika uzstādīti uzdevumi veikt karstā un aukstā ūdens uzskaites sistēmas apsekošanas darbus Ozolciema ielā 18, izpētīt ūdens skaitītāju veidus, to īpašības, montāžas prasības, automātiskās datu nolasīšanas sistēmu veidus, to izbūves un ekspluatācijas izmaksas. Pirmajā maģistra darba daļā teorētiski apskatītas ūdens mērīšanas ierīces un kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par patērēto ūdeni. Maģistra darba otrā daļa satur dzīvokļu un ēkas ievada ūdens skaitītāju detalizētu aprakstu. Tika pētītas gan ražotāju ūdens skaitītāju montāžas prasības, gan montāžas prasības ēkas ievada ūdens skaitītājiem Latvijas pilsētās. Nodaļas beigās tiek piedāvāts dzīvokļa ūdens skaitītāja montāžas tehniskais risinājums. Maģistra darba trešā daļa satur dažādu veidu individuālo ūdensskaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu un to sastāvdaļu aprakstu. Salīdzināts sistēmu darbības princips, pielietojamība, priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba ceturtajā daļā tiek aprakstīts veiktais pētījums par Ozolciema ielas 18 ūdens uzskaites sistēmas veiktajiem apsekošanas darbiem un tiek analizēti ūdens patēriņa starpības dati. Salīdzināts ūdens patēriņš Ozolciema ielā 18 ar patēriņu ēkās, kurās uzsākta ūdens skaitītāju nomaiņa uz viena ražotāja mērierīcēm. Lielākajā daļā gadījumu pie esošās ūdens patēriņa uzskaites sistēmas dati par patēriņu netiek iegūti vienlaicīgi no visiem daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem, mērierīcēm dzīvokļos ir zema precizitātes klase, kā arī ir iespējama negodprātīga rīcība, neuzrādot patieso patēriņu un mehāniski ietekmējot mērīšanas ierīces. Kā risinājums ūdens patēriņa starpības (ūdens zudumu) samazināšanai tiek piedāvāts izvēlēties viena ražotāja, augstas precizitātes klases mērierīces un ievērojami plašāk izmantot automātiskās ūdens patēriņa nolasīšanas sistēmas, kas nodrošinātu vienlaicīgu mērījumu nolasīšanu un paziņotu par iespējamo bojājumu rašanos sistēmā. Maģistra darbs sastāv no 62 lpp., 3 tabulām un 58 attēliem. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti un interneta resursi.
Atslēgas vārdi ūdens skaitītājs, attālinātā datu nolasīšana, tehniskie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Water meter, remote reading systems, technical solutions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 12:59:39