Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz darba tirgu Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Impact of global economic crisis on the labour market in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., profesore M.Šenfelde
Recenzents Dr.oec., docente I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz darba tirgu Latvijā. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo 2008. gadā ekonomiskā krīze būtiski ietekmēja Latvijas darba tirgū, kā arī tiešā vai netiešā veidā skāra gandrīz katru valsts iedzīvotāju. Darba mērķis ir izpētīt un parādīt pasaules ekonomiskās krīzes ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkoti ekonomisko krīžu teorētiskie aspekti. Tiek noskaidrota ekonomisko krīžu būtība un ietekme uz darba tirgu, aprakstītas pēdējo desmitgadu lielākas ekonomiskās krīzes, krīžu iemesli un sekas, kā arī to ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām un bezdarba situāciju dažādas pasaules valstīs. Pirmajā daļā tiek sniegta arī plašāka informācija par pēdējās pasaules ekonomiskās krīzes iemesliem un sekām, kā arī ietekmi uz tautsaimniecību. Otrajā daļā tiek aprakstīta darba tirgus būtība, parādīta demogrāfiskā situācija Latvijā, Latvijas darba tirgus struktūra, kā arī nodarbinātības un bezdarba situācija Latvijā periodā no 2005. līdz 2012. gadam. Plašāk tiek analizēta nodarbināto un bezdarbnieku struktūra pēc dzimuma, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izglītības līmenis, nodarbinātības un bezdarba rādītāji, ekonomiskās aktivitātes līmenis, Latvijas darba tirgus problēmas u.c. Tiek noskaidroti Latvijas darba tirgus problēmu rašanās iemesli un piedāvāti risinājumi esošo grūtību pārvarēšanai. Sniegts ieskats šī brīža tendencēs Latvijas darba tirgū, kā arī veiktas pieprasītāko profesiju un tām nepieciešamo prasmju prognozes. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par pasaules ekonomiskās krīzes ietekmi uz darba tirgu un piedāvāti priekšlikumi nodarbinātības veicināšanai Latvijā. Bakalaura darba apjoms ir 59 lpp., 65 bibliogrāfiskie avoti, 24 attēli un 2 tabulas.
Atslēgas vārdi Krīze, darba tirgus, nodarbinātība, bezdarbs, Latvija, tendences, prognozes.
Atslēgas vārdi angļu valodā Crisis, labour market, employment, unemployment, Latvia, tendencies, forecast.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 23:49:21