Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancing personnel management in public administration"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Mg.paed. A.Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Lēvalde L., Personāla vadības pilnveidošanas projekts valsts pārvaldē: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gailīte S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. -80. lpp. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 5 tabulas, 17 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta Tieslietu ministrijas un Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļas kompetencē esošo uzdevumu analīze. Teorētiskajā daļā analizēta personāla politikas veidošana un atlase, darbinieku ikgadējā novērtēšana, atalgojuma veidošanās, apmācības un izaugsmes iespējas, kā arī motivācija. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļas procesu pilnveidošanai: Tieslietu ministrijas personāla piesaistes un atlases projekts, informatīvs materiāls par Tieslietu ministrijas darbinieku atalgojuma veidošanos un apmācību plāns 2014./ 2015. gadam.
Atslēgas vārdi Tieslietu ministrija
Atslēgas vārdi angļu valodā Ministry of Justice
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 12:59:31