Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Privāto pensiju fondu attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development of private pension funds in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autore: Laura Skovronska. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec., lekt. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darba temats: Privāto pensijas fondu attīstība Latvijā. Bakalaura darba apjoms: 59 lpp, 8 tabulas, 12 attēli. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmantoti ārvalstu un Latvijas zinātnieku darbi, pensiju sistēmu reglamentējošie normatīvie akti, statistisko materiālu krājumi, publiski pieejami pensiju fondu gada pārskati, publiski pieejamie pētījumi par iedzīvotāju uzkrājumu veidošanu un attieksmi pret pensiju sistēmas ilgtspēju. Pētījumā izmantoti 27 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba autore analizēja pensiju fondu līdzšinējo attīstību un tendences dalībnieku skaita izmaiņās, ieguldījumu apjomos. Pētījumā tika izmantoti 27 literatūras avoti; tajā skaitā gan Latvijas, gan ārvalstu zinātniskie darbi.
Atslēgas vārdi Pensija, Pensiju fondi, Pensiju sistēma, Uzkrājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Pension, Pension funds, Pension system, Savings
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 20:00:28