Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Satiksmes sastrēgumu un to mazināšanas risinājumu analīze pilsētā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Traffic Congestions and Solutions of Their Reduction in the Town"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.R.Naudžuns
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Satiksmes sastrēgumu un to mazināšanas risinājumu analīze pilsētā. Darbā pirmajā daļā pētīti Eiropas, Latvijas un Rīgas transporta politikas attīstības plāni. Darba otrajā daļā sniegta vispārēja informācija par satiksmes plūsmām, to raksturlielumiem un izpētes metodēm. Aprakstīti satiksmes sastrēgumu rašanās cēloņi un sekas, aplūkotas satiksmes sastrēgumu novēršanas stratēģijas un biežāk pielietotie satiksmes sastrēgumu mazināšanas risinājumi. Darba praktiskajā daļā pētīts ceļu tīkls Pārdaugavā, Rīgā, pa kuru notiek piekļūšana Akmens tiltam. Apskatīti pilsētas stratēģiskie attīstības dokumenti un teritorijas Akmens tilta Pārdaugavas pusē nākotnes attīstības perspektīvas. Veikta esošās situācijas izpēte un satiksmes intensitātes uzskaite ceļu mezglos rīta un vakara maksimumstundās, pēc kuras noteikti esošie satiksmes ērtības līmeņi. Analizēti ceļu posmu caurbraukšanas laiki un to izmaiņas, ieviests satiksmes sastrēgumu koeficients, kurš tālāk izmantots, lai pētītu un analizētu laika apstākļu un ceļu satiksmes negadījumu ietekmi uz satiksmes plūsmām. Ieteikti risinājumi satiksmes plūsmu uzlabošanai un satiksmes sastrēgumu samazināšanai Akmens tilta pieejās Pārdaugavas pusē, Rīgā. Darba noslēguma daļā formulēti kopējie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 122 lapaspuses, 65 attēli un 13 tabulas. Kopā izmantoti 45 informācijas avoti. Pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi satiksmes sastrēgumi, satiksmes plūsma, satiksmes sastrēgumu koeficients, satiksmes ērtības līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic congestion, traffic flow, traffic congestion factor, level of service
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2014 11:09:49