Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu risku novērtēšanas modeļi"
Nosaukums angļu valodā "Patterns of Project Risk Assessment"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Dr. sc.administr. J.Kuzmina
Anotācija Nav iespējams īstenot projektu bez risku klātbūtnes, tāpēc ir būtiski tos precīzi identificēt un pareizi novērtēt šo risku iespējamo ietekmi uz projektu savlaicīgi, lai jau iepriekš zinātu to iespējamās sekas un ar tām rēķinātos, vai arī savlaicīgi spētu novērst risku izraisošo cēloni, vai mazinātu tā iespējamību. Risku savlaicīga identificēšana un novērtēšana palielina iespēju, ka projekts tiks īstenots veiksmīgāk un efektīvāk, bez būtiskiem projekta virzību apgrūtinošiem šķēršļiem, kas ir svarīgi, ņemot vērā to, ka projektiem ir konkrēti definēti mērķi, kuru īstenošanas procesam un rezultāta sasniegšanai ir atvēlēti ierobežoti finanšu un laika resursi. Maģistra darba pētījuma objekts ir projektu riski. Pētījuma priekšmets ir risku novērtēšanas modeļi, kurus iespējams pielāgot vai paredzēts izmantot tieši projektu risku novērtēšanai. Šobrīd eksistējošie un pielietotie projektu risku novērtēšanas modeļi ir nepilnvērtīgi. Pētījumam izvirzīta hipotēze balstoties uz projektā iesaistīto pušu sadarbību, projektu risku novērtēšana ir objektīvāka un ļauj efektīvāk īstenot projektu. Šī maģistra darba pētījuma mērķis ir piedāvāt projektu risku novērtēšanas modeli un algoritmu, kas pilnvērtīgāk ļautu novērtēt identificētos projekta riskus. Lai sasniegtu pētījumam izvirzīto mērķi tika noteikti šādi uzdevumi: raksturot uzņēmējdarbības vidi Latvijā un tās dinamiku, analizēt Latvijā pieejamos finansējuma avotus uzņēmuma dibināšanai, izpētīt Eiropas Savienības piedāvātās iespējas attiecībā uz finansiālu atbalstu projektu īstenošanā, apskatīt riska jēdzienu, tā veidus, novērtēt esošos risku novērtēšanas modeļus, izstrādāt un pamatot modeli, kā arī algoritmu projektu risku novērtēšanai, pārbaudīt piedāvāto modeli un algoritmu balstoties uz uzņēmējdarbības uzsākšanas projekta pamata, sniegt secinājumus un priekšlikumus saistībā projektu risku novērtēšanu. Darbā tiek piedāvāts izstrādāts projektu risku novērtēšanas modelis un algoritms, kurā iestrādāts projekta risku novērtēšanas process un projekta riska līmeņa novērtējums, balstoties uz vairāku iesaistīto pušu novērtējumu. Maģistra darbā tiek piedāvāts arī risku identificēšanas algoritms, kurā ietverta risku identificēšana, to klasificēšana pēc to veidiem, kā arī svarīguma pakāpes piešķiršana katram no riskiem no projekta īstenotāja un finansētāja pusēm, pēc tam izslēdzot mazāk svarīgos riskus, kas ļauj ietaupīt projekta resursus. Balstoties uz piedāvātajiem algoritmiem, projekta risku novērtējums kļūst objektīvāks un precīzāks, jo tiek ņemta vērā vairāku projektā iesaistīto pušu rīcībā esošā informācija un pieredze, kas savukārt ļauj precīzāk novērtēt projekta kopējo riska līmeni, tādejādi atvieglojot risku vadības procesu projektā.
Atslēgas vārdi projektu risku novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā project risk assesment
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 18:42:10