Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dzīvojamo ēku ūdensapgādes sistēmu temperatūras modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Temperature modeling in domestic water distribution systems"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs J.Rubulis
Recenzents Roberts Neilands
Anotācija Ņemot vērā, ka uzņēmumiem, kas atbildīgi par ūdensapgādi, ir ierobežotas piekļuves un kontroles tiesības privātajam īpašumam, lielākajā daļā Eiropas valstu dzeramā ūdens kvalitāte mājsaimniecību līmenī netiek regulāri uzraudzīta, neskatoties uz to, ka vairāku pētījumu rezultāti pierāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte var tikt ievērojami pasliktināta tieši ēku iekšējās ūdensapgādes sistēmās. Baktēriju augšana pilsētas ūdensapgādes tīklā var tikt ierobežota dezinfekcijas līdzekļu klātbūtnes un zemā barības vielu daudzuma dēļ, taču pastāv iespēja, ka ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte var tikt ievērojami pasliktināta ēku iekšējos tīklos, kur nereti novērojams dezinfekcijas līdzekļu trūkums, augstāks barības vielu daudzums un augsta apkārtējās vides temperatūra, kas veicina baktēriju augšanas procesu. Baktēriju augšana var izraisīt tādas dzeramā ūdens problēmas, kā sliktu garšu, smaržu un duļķainību, taču pati bīstamākā ir plaša patogēno baktēriju izplatība dzeramajā ūdenī. Šī pētījuma galvenais mērķis bija temperatūras modelēšana dzīvojamo ēku dzeramā ūdens apgādes tīklā. Pētījuma laikā tika analizēti divu dažādu sistēmu modeļi Tradicionālā un Integrētā. Tradicionālās sistēmas konceptu izstrādājis Pozņakovs (2012), savukārt Integrētās sistēmas konceptu izveidojis Maļinovskis (2013) Mājsaimniecības ūdens patēriņa modelis tika izveidots izmantojot SIMDEUM modeli (SIMulation of Demand and End Use Model), savukārt abu sistēmu hidrauliskie modeļi tika izveidoti izmantojot modelēšanas datorprogrammu EPANET. Temperatūras modelēšanai tika izmantots EPANET paplašinājums MSX (Multi Species Extension). Lai analizētu dažādus sistēmas scenārijus tika pielietota modelēšanas metode, ko izstrādājis Moerman (2013). Tā tika izmainīta, lai spētu darboties atbilstoši pētāmo sistēmas parametriem. Pētījums parādīja, ka, izmantojot SIMDEUM ūdens patēriņa modeli, modelēšanas datorprogrammu EPANET un tās paplašinājumu MSX ir iespējams simulēt temperatūras izmaiņas dzīvojamās ēkas dzeramā ūdens sistēmā. Rezultāti parādīja arī to, ka starp sistēmām, kas ražotas no vara vai plastikāta caurulēm nav novērojamas krasas temperatūras atšķirības, ja šīs sistēmas nav izolētas. No rezultātiem secināts, ka ūdens temperatūru ēku iekšējos tīklos ietekmē ne tikai sistēmas lielums un sacilpojums liela nozīme ir arī tam, cik regulāri un kādā daudzumā tiek patērēts ūdens.
Atslēgas vārdi Ēku ūdens apgādes sistēma, dzeramā ūdens kvalitāte, dzeramā ūdens temperatūra, SIMDUEM, MSX
Atslēgas vārdi angļu valodā Drinking water installations, drinking water quality, drinking water temperature, SIMDUEM, MSX
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 14:40:38